Inleiding tot het nieuwe bv-recht

de belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012

C.A. Schwarz

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Inleiding tot het nieuwe bv-recht

paperback/ gebrocheerd: € 19.00

ISBN: 9789490962661, 140 blz., September 2012
Formaat: 24.2 (h) x 15.8 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 284 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

beschrijving

Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht ingrijpend. In dit boek worden kort en helder de belangrijkste wijzigingen uiteengezet.

De aanpassing van het BV-recht behelst onder meer dat de aandeelhouder voor langere tijd in de BV kan worden gebonden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheid om statutair 'bad leaver-bepalingen' op te nemen of door statutair onoverdraagbare aandelen te scheppen.

Ook kunnen na 1 oktober 2012 statutair allerlei verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard worden opgenomen. Deze afspraken kunnen bestaan in de onderlinge relatie tussen aandeelhouders, maar ook jegens de vennootschap of derden.

Daarnaast kan er in ruime mate worden gevarieerd in aan aandelen verbonden zeggensmacht of vermogenswaarde en worden overbodige wettelijke regelingen geschrapt, zoals de wettelijk verplichte beperkte overdraagbaarheid van aandelen alsook het overgrote deel van het kapitaalbeschermingsrecht.

Ten slotte zijn ook op andere terreinen een aantal zaken gewijzigd, zoals de verbetering van de geschillenregeling van art. 2:335 e.v. BW, welke regeling ziet op de bescherming van beklemde minderheden.

Dit boek bevat tevens de toepasselijke wetsbepalingen uit Boek 2 BW en het overgangsrecht.

Over de auteurs
Prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en partner bij Baker Tilly Berk NV.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.