De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent

C.J. de Jong

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent

paperback/ gebrocheerd: € 49.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789490962319, 270 blz., October 2011
Formaat: 24.2 (h) x 15.8 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 434 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

serienaam/reeks: ACIS-serie

beschrijving

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift met de titel: De privaatrechtelijke en publiekrechtelijke positie van de verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigde agent, hun rol in het financiële dienstverleningsproces en de voor hen geldende gedragsnormen, waarop de auteur op 2 september 2011 promoveerde aan de Open Universiteit.

Verzekeringstussenpersonen hebben een ontwikkelingsgang doorgemaakt. Aanvankelijk waren zij handelsagenten, die voor hun principaal verzekeringen aan de man brachten. Slaagden zij erin om een verzekering te sluiten, dan ontvingen zij van de verzekeraar provisie – een transactieafhankelijke en volumegerelateerde beloning. Thans acteert een verzekeringstussenpersoon als opdrachtnemer van zijn klant en wordt hij in veel gevallen voor zijn dienstverlening rechtstreeks beloond door de klant. Dit in tegenstelling tot een gevolmachtigd agent, die handelt namens de verzekeraar en door deze in de vorm van tekencommissie wordt beloond voor de aan hem uitbestede werkzaamheden.

Voor verzekeringstussenpersonen en gevolmachtigd agenten geldt sinds 1 januari 2006 een toezicht-regime. Met name voor eerstgenoemde categorie van financiëledienstverleners betekent dit dat zij sindsdien met een tsunami van nieuwe wet- en regelgeving zijn geconfronteerd. Voor gevolmachtigd agenten heeft de wetgever nieuwe, ingrijpende voorschriften in petto.

De privaatrechtelijke en publiekrechtelijke positie van verzekeringstussenpersonen en gevolmachtigd agenten vormde voor De Jong het vertrekpunt voor een heldere beschrijving van hun rol in het financiëledienstverleningsproces en de daarbij in acht te nemen publiekrechtelijke regels. Volgens de auteur is een deel van deze regels overbodig, omdat het privaatrecht adequate regels bevat.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.