De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv'

een tussenstand van de parlementaire geschiedenis

Cobi de Groot

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv'

paperback/ gebrocheerd: € 65.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789490962210, 366 blz., July 2011
Formaat: 24.2 (h) x 15.8 (b) x 2.3 (d) cm. Gewicht: 721 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

beschrijving

De wetsvoorstellen ‘bestuur en toezicht’ en ‘vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ zullen tot grote wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek leiden. Het wetsvoorstel ‘bestuur en toezicht’ geeft naamloze en besloten vennootschappen de keuze voor een bestuurlijke inrichting volgens een dualistisch bestuursmodel of een monistisch bestuursmodel, en het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ leidt tot een fundamentele herziening van het bv-recht. De wetsvoorstellen bevinden zich in een vergevorderd stadium: beide liggen bij de Eerste Kamer nadat de Tweede Kamer de wetsvoorstellen in december 2009 heeft aangenomen. Inmiddels is ook een ‘invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ ingediend.

De wetsvoorstellen ‘bestuur en toezicht’ en ‘vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ zijn in de loop van de parlementaire behandeling meermalen gewijzigd en door amendementen aangepast. De wetsvoorstellen hangen ook met elkaar samen omdat sommige bepalingen in Boek 2 door beide wetsvoorstellen worden gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de wetsgeschiedenis niet overal overzichtelijk is. Dit boek bevat een selectie van de belangrijkste stukken uit de parlementaire geschiedenis en probeert op die manier vennootschapsjuristen inzicht te geven in de veranderingen die op stapel staan. Daarbij is ervoor gekozen om de relevante wetsartikelen in Boek 2 over de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap bij elkaar te plaatsen zodat duidelijk wordt hoe deze vennootschappen veel meer dan nu het geval is een eigen karakter krijgen.

Over de auteur
Mr. C. de Groot is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.