De afgewezen Aanbestedingswet

de parlementaire geschiedenis van wetsvoorstel 30501

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De afgewezen Aanbestedingswet

paperback/ gebrocheerd: € 35.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789490962036, 417 blz., October 2010

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

redactie: J.M. Hebly; T. Berben

beschrijving

Op 25 juni 2010 heeft het kabinet ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een ontwerp voor een nieuwe Aanbestedingswet. Op 6 juli 2010 heeft de Tweede Kamer dit wetsontwerp ter behandeling ontvangen. Het is geregistreerd onder Kamerstukken II 2009/2010, 32 440, nrs. 1-2, met een memorie van toelichting (nr. 3) en een nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State (nr. 4).

Dit wetsontwerp is voorafgegaan door een ander wetsontwerp voor een Aanbestedingswet, dat de eindstreep niet heeft gehaald. Dat wetsontwerp is op 23 maart 2006 bij de Tweede Kamer ingediend. Het is geregistreerd onder Kamerstukken II 2005/2006, 30 501, nrs. 1-2. Na een onverantwoord snelle - en vluchtige - behandeling door de Tweede Kamer, raakte het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer op drift. Mede vanwege de brede kritiek vanuit de markt besloten de senatoren het onvoldragen wetsontwerp weg te stemmen.

Het wetsontwerp uit 2006 was niet sterk. De memorie van toelichting bij het wetsontwerp en de latere verduidelijkingen van regeringswege gaven echter wel een goed beeld van de uitgangspunten die van belang zijn bij de overheidsaanbesteding of - breder geformuleerd - het inkopen door de (semi) overheid.

De samenstellers van deze bundel menen dat een toegankelijke en handzame ordening van de parlementaire behandeling van het eerste wetsontwerp een goede en zorgvuldige behandeling van het tweede, thans bij de Tweede Kamer voorliggende wetsontwerp voor een nieuwe Aanbestedingswet ten goede kan komen. Zij roepen de Kamerleden en de belanghebbende partijen aan aanbestedende en inschrijvende zijde dan ook op bij het op handen zijnde politieke debat in Tweede en Eerste Kamer die veelheid aan informatie ten volle te benutten. Doel van dat debat is immers te komen tot een aanbestedingswet die kan bogen op een ampel besproken en breed gedragen basis.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.