Professional performance van artsen

tussen tijd en technologie

Kiki Lombarts

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Professional performance van artsen

gebonden: € 12.00

ISBN: 9789490951306, 88 blz., May 2016
Formaat: 18.3 (h) x 12.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 166 gram.

Uitgever: 2010 uitgevers

redactie: Janneke Wolters

beschrijving

Professional performance van artsen - Tussen tijd en technologie is een bezielend betoog van Kiki Lombarts, hoogleraar Professional Performance aan de Universiteit van Amsterdam. Lombarts pleit voor bezinning op de professionele waarden die een goede performance moeten voeden en borgen.
Ook pleit ze voor kairos, bescheidenheid, reflectie, empathie, het inhoudelijke debat, gedoseerde transparantie en gepast toezicht gebaseerd op vertrouwen in plaats van op wantrouwen. Stof tot nadenken voor studenten geneeskunde en alle artsen!

Dr. Robert Pierik, chirurg, winnaar Opleidingsprijs 2009 en oud-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Waartoe zijn wij artsen op aarde? De drie pijlers van Kiki Lombarts geven hierop een tot nadenken stemmend en inspirerend antwoord.

Prof. dr. Maas Jan Heineman, gynaecoloog, lid raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Met haar boodschap haalt Kiki Lombarts de passie voor het werken in de gezondheidszorg bij velen weer naar boven. Haar bevlogenheid is motiverend. Haar inzichten zijn inspirerend. Voor artsen is Professional performance van artsen verplichte literatuur.

Prof. dr. Cees van der Vleuten, hoogleraar onderzoek van medisch onderwijs, Universiteit van Maastricht
Zelfregulatie is een kerntaak van de professie. Dat is geen eenvoudige taak in een steeds complexere wereld van gezondheidszorg, waarin verantwoording, transparantie en risicobeheersing een steeds dominantere plaats innemen. Kiki Lombarts signaleert de gevaren en zal u inspireren om invulling te geven aan uw kerntaak.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

recensie citaatProfessie onder druk
In december 2014 verscheen Professional performance van artsen, de uitwerking in boekvorm van de oratie die Kiki Lombarts gaf als hoogleraar professional performance aan het AMC. Dat boekje was snel uitverkocht. In de herziene tweede druk, die recentelijk verscheen, heeft Lombarts een aantal lezenswaardige bevindingen van artsen opgenomen die de inzichten uit de eerste editie hebben vertaald naar de klinische en opleidingspraktijk. Verder heeft ze een aantal argumenten nader uitgewerkt en aangevuld met recente literatuur. Zoals een kritische beschouwing over het gebruik van competentiemodellen in de opleiding, het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten en het welzijn van artsen.

Lombarts blijkt er niet van overtuigd dat het competentiedenken excellente zorg oplevert. Denken in competenties werkt voor artsen 'vervreemdend en demotiverend', constateert ze. Wat artsen doen en wat het betekent om arts te zijn, laat zich volgens haar niet uitdrukken in een lijst van competenties en subcompetenties. Dat zou namelijk de complexiteit van het professioneel handelen ontkennen en ware professionaliteit ondermijnen, zeker gezien de bureaucratische vormen waarin de competentiemodellen hun weg naar de praktijk vinden - denk aan de talrijke checklists en vragenlijsten.

Haar mismoedige conclusie: 'Strikt competentiegericht opleiden kan op zijn best resulteren in routine-experts.' En in een 'zesjescultuur'. Nee, wie excellentie wil, moet expliciete aandacht geven aan intrinsieke motivatie, bescheidenheid, scholarship, en vooral 'de lat hoog leggen'.

Haar diagnose dat de medische professie onder druk staat, houdt ze opnieuw fier overeind: de artsenstand loopt het risico het vertrouwen van de samenleving in zijn integriteit, geloofwaardigheid en deskundigheid te verliezen. Daarom moet de professie politiek actief worden, 'want het vertrouwen van de samenleving in artsen moet voortdurend worden bevestigd of zelfs heroverd'. Verder is continue betrokkenheid bij kennisvorming, kennistoepassing en kennisoverdracht een conditio sine qua non. Dat betekent niet louter een oriëntatie op wetenschappelijk onderzoek, maar ook meeschrijven aan richtlijnen, het geven van onderwijs of het deelnemen aan congressen - 'niet slechts het bezoeken ervan'.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.