Handboek voor de doop in de heilige geest

Gods krachtbron voor leven en bediening

Don Basham

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Handboek voor de doop in de heilige geest

paperback/ gebrocheerd: € 9.95

ISBN: 9789490489168, 208 blz., March 2014
Formaat: 21.6 (h) x 14.1 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 265 gram.

Uitgever: Arrowz

vertaald door: P. Gerrit Hoekstra

trefwoorden: charismata christelijk leven christelijke initiatie doop in de heiilge geest gaven van de heilige geest gebed en voorbede geloofsopbouw ...

beschrijving

U zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt.
- Handelingen 1:8

Het was doop in de Heilige Geest die van de apostelen de geloofshelden maakte waarover we lezen in het Nieuwe Testament. Maar deze belofte van kracht was niet alleen voor hen of voor een paar grote predikers uit de kerkgeschiedenis. God heeft de doop in de Heilige Geest aan al zijn kinderen beloofd, niemand uitgezonderd. Hij wil iedereen in staat stellen om voluit voor Hem te leven, wie je ook bent en wat je ook doet.

Dit handboek wijst de weg en beantwoordt vrijwel alle vragen die mensen over dit belangrijke onderwerp hebben, vragen zoals:

- Wat is de doop in de Heilige Geest?
- Welk praktisch doel dient de doop in de Heilige Geest?
- Hoe ontvang je de Heilige Geest?
- Wat is spreken in tongen?
- Waarom is spreken in tongen belangrijk?
- Hoe neem je belemmeringen weg?

Voor elk kind van God dat oprecht verlangt naar de doop in de Geest, en voor een ieder die hierin anderen dienstbaar wil zijn.

Don Basham (1926-1991) schreef zestien boeken, verzorgde een groot aantal artikelen voor christelijke bladen en was een veelgevraagd spreker tijdens seminars en conferenties. Een bijzonder aspect van zijn bediening was zijn onderwijs over de doop in de Heilige Geest. Zijn kristalheldere uitleg van de Bijbel op dit punt heeft wereldwijd christenen van allerlei gezindten en achtergronden geholpen deze belofte te ontvangen. Tijdens zijn onderwijssessies hoorde hij vaak dezelfde vragen, wat hem op het idee bracht om dit handboek te schrijven, dat sindsdien vele herdrukken heeft beleefd met een totale oplage van meer dan 120.000 exemplaren.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveInhoud

Bij de Nederlandse uitgave
Woord vooraf

Deel I – Vragen over de charismatische beweging en de doop in de Heilige Geest

1. Er zijn mensen die pas onlangs iets hebben gehoord over de doop in de Heilige Geest, maar praktisch niets weten over de geschiedenis ervan. Kunt u enige achtergrondinformatie geven?
2. Wat is de doop in de Heilige Geest?
3. Waarom is de doop in de Heilige Geest zo belangrijk?
4. Is de doop in de Heilige Geest onmisbaar voor onze redding?
5. Ik heb een diepe bekeringservaring gehad en ging er daarom vanuit dat ik toen de Heilige Geest heb ontvangen. Is het niet zo dat de Heilige Geest komt met de bekering?
6. Is de doop in de Heilige Geest voor iedere christen bedoeld?
7. Mijn predikant beweert dat het tijdperk van wonderen voorbij is en dat de gaven van de Geest, met inbegrip van het spreken in tongen en wonderen van genezing, niet voor onze tijd bedoeld zijn. Wat kan ik tegen hem zeggen?
8. Wat voor antwoord geef je aan mensen die beweren dat deze ervaring niet normatief is voor het christendom en dat Jezus nooit in tongen heeft gesproken?
9. Als de charismatische beweging werkelijk een door God gezonden opwekking is, waarom roept zij dan zo veel weerstand op?
10. Ik ken mensen die de doop in de Heilige Geest hebben ontvangen en in tongen spreken, maar die veel liefdeloze woorden spreken. Laat dit gebrek aan liefde niet zien dat de vrucht van de Geest belangrijker is dan de gaven?
11. Als christenen met de Heilige Geest vervuld zijn, waarom praten ze dan zoveel over hun geloof en zijn ze zo opdringerig in hun getuigenis? Begrijpen ze niet dat ze andere christenen daardoor in verlegenheid brengen?
12. Velen beweren dat deze charismatische beweging een vorm van fanatisme is. Hoe kun je nu zeker weten dat deze beweging een werk van God is?
13. Is de doop in de Heilige Geest niet vooral bedoeld voor de naïeve, eenvoudige gelovige? Moet je niet een bepaalde emotionaliteit en ontvankelijkheid hebben om voor zo’n ervaring open te staan?
14. Als de wondergaven ook voor deze tijd bedoeld zijn, waarom kunnen we dan niet alle ziekenhuizen en elk ziekbed leegmaken en wonderbaarlijke antwoorden geven op alle noden van de mensheid?
15. Kan iemand de doop in de Heilige Geest ontvangen zonder zich ervan bewust te zijn?
16. Waarom is er bij mensen die in de Heilige Geest gedoopt zijn niet altijd overeenstemming op leerstellig gebied?
17. Welk praktisch doel dient de doop in de Heilige Geest?

Deel II – Vragen over het spreken in tongen

18. Wat is het bewijs van de doop in de Heilige Geest?
19. Kan ik de doop in de Heilige Geest ontvangen zonder in tongen te spreken?
20. Wat is ‘spreken in tongen’?
21. In de Bijbel staat: ‘Spreken zij soms allen in tongen?’ en ‘En als iemand in een andere taal [tong] spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden’. Die teksten wijzen er toch op dat niet alle christenen in tongen hoeven te spreken?!
22. Waarom zou ik in tongen moeten spreken?
23. Sommigen beweren dat het spreken in tongen slechts gebrabbel is dat voortkomt uit overdreven emotionaliteit. Bestaat niet het gevaar dat je bij zoiets betrokken raakt?
24. Wordt er in onze tijd ooit zo in tongen gesproken dat mensen het verstaan, zoals op de Pinksterdag?
25. Is het verlangen om in tongen te spreken wel beheersbaar?
26. Weet je wat je zegt, wanneer je in tongen spreekt?
27. Waarom wordt de gave van het spreken in tongen niet genoemd in verhalen over de grote opwekkingen uit het verleden?

Deel III – Vragen over het ontvangen van de doop in de Heilige Geest

28. Als ik de doop in de Heilige Geest ontvang, zal ik daardoor van mijn kerk verwijderd raken?
29. Waar kan ik de doop in de Heilige Geest in de Bijbel vinden?
30. Wanneer ben ik goed genoeg voor de doop in de Heilige Geest?
31. Welke hindernissen zijn er voor het ontvangen van de doop in de Heilige Geest?
32. Als de doop in de Heilige Geest van God komt, zou die dan niet spontaan moeten komen? Waarom zijn er instructies nodig om de doop te ontvangen?
33. Is er handoplegging nodig om te worden gedoopt in de Heilige Geest?
34. Hoe kan ik weten dat het de doop in de Heilige Geest is die ik ontvang, en geen schadelijke imitatie van de duivel?
35. Waar moet ik naartoe gaan om de doop in de Heilige Geest te ontvangen?
36. Hoe kan ik de doop in de Heilige Geest ontvangen?
37. Ik heb onlangs de doop in de Heilige Geest ontvangen, samen met het spreken in tongen. Hoe moet ik met mijn nieuwe ervaring omgaan?

Bijlage 1 – Tongentaal en de ‘eindeloze bidder’
Bijlage 2 – Pinksteren als model: hoe een hele groep de Heilige Geest ontvangt

Over de auteur
Noten
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.