Sporen van de wederkomst van Jezus Christus

De 21e eeuw en de wederkomst naar de Openbaring van Johannes

Ds. R.H. Keegstra

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Sporen van de wederkomst van Jezus Christus

gebonden: € 20.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789464027846, 292 blz., April 2021
Formaat: 24.7 (h) x 17.8 (b) x 3.1 (d) cm. Gewicht: 730 gram.

Uitgever: Boekengilde B.V.

beschrijving

Het laatste Bijbelboek vormt naar eigen zeggen één geheel, zodat het alleen te verstaan is, indien er geen woord wordt afgedaan

of toegevoegd! Dat wordt in de slotwoorden gezegd, en door de gevolgen bij nalatigheid onderstreept. Want wie één woord toevoegt, krijgt alle plagen uit dit boek toegevoegd, en wie afneemt vergaat het nog erger.

Ofschoon de inleiding aangeeft dat elk Gods Woord in dit boek “profetie” is, en iedereen zalig wordt verklaard die dit gegeven toepast, doen alle bekende uitleggers alsof dit niet geldt voor de zeven genoemde brieven.

Ondanks het dreigende slot van dit boek om er niets af te doen, halen praktisch alle verklaarders de profetische betekenis af van de zeven brieven. Hoewel de genoemde brieven als profetie in zeven perioden de geschiedenis van de wereld en de Kerk beschrijven van Pinksteren tot het einde.

Om die reden heeft de schrijver bij het onderzoek van dit boek geen verklaringen gebruikt. Zijn uitleg en toepassing is gefundeerd op een eigen vertaling en een grondige exegese van de grondtekst, waarbij de eenheid van dit boek en zijn afhankelijkheid van Jezus voor het verstaan de uitgangspunten zijn.

Dit boek is door de toepassingen en zichtbare sporen van de wederkomst van Jezus uniek.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Na zijn opleiding aan de Bijzondere Hogere Landbouw School te Leeuwarden, heeft de schrijver ruim 17 jaar gewerkt bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Friesland. Zijn werk bestond in hoofdzaak uit onderzoek en bestrijding van distomatose bij runderen en schapen, waarbij de dagelijkse temperatuur en de neerslag (het klimaat) een beslissende rol bleek te hebben.
Naast zijn werk heeft hij in de avonduren en op de zaterdagen Grieks en Latijn aan de RUG gestudeerd. En na staatsexamen van de gymnasiale vakken, heeft hij een theologische opleiding aan de Rijks Universiteit te Utrecht gevolgd, inclusief de kerkelijke opleiding voor predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Na nog een jaar de Theologische Universiteit te Kampen te hebben voltooid, is hij d.d. 4 februari 1984 bevestigd in het ambt van predikant in de Gereformeerde kerken en sedertdien verbonden aan de Kerk te Boerakker. (Gr.)
In die gemeente heeft hij in een tiental jaren vanaf 1987 in veertig preken het boek de Openbaring van Johannes uitgelegd. Na zijn emeritaat is hij daarmee doorgegaan.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.