Evangelie, Gemeente en Politiek

drie brochures van Karl Barth

Polhuis At

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 20.99: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463890977, 206 blz., March 2019

Uitgever: Boekscout

beschrijving

In de samenleving wordt intensief gediscussieerd over de democratische rechtsstaat. Voldoet deze in de tijd waarin wij leven of moet zij aangepast worden, opdat er echte democratie ontstaat. De kerk neemt aan dat debat deel. Zij doet dat door in een in eind 2009 uitgegeven handreiking aan gemeenten en gemeenteleden: De kerk en de democratische rechtstaat – een positiebepaling. In deze handreiking formuleert de kerk haar gedachten over de democratie en de bijdrage die zij en de leden daaraan kunnen leveren. Daarbij beroept zij zich onder andere op de in de kerkorde opgenomen Theologische Verklaring van Barmen waarin over de verhouding tussen kerk en staat gesproken wordt. De voornaamste opsteller van deze verklaring is Karl Barth. In deze bundel treft u zijn uitleg van het genoemde artikel aan. Zijn pleidooi voor een radicale democratie kan ons helpen de vragen waar wij nu voor staan ook theologisch te doordenken.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)At Polhuis (1946) werkte als predikant op de rand van kerk en samenleving, met name in de oude wijken van Rotterdam. Hij publiceerde daarover in zijn proefschrift Lotgenoten, Bondgenoten? (1994). Na zijn emeritaat in 2009 was hij voor de PvdA lid van de deelraad IJsselmonde en de opvolger daarvan de gebiedscommissie IJsselmonde (2010-2018). Als redacteur van het theologische tijdschrift In de Waagschaal (2000-2018) publiceerde hij vele artikelen over kerk en samenleving. Samen met zijn broer schreef hij het boek Geloof in dialoog! (2014). In datzelfde jaar verscheen ook Een feestelijk geloof, verantwoording van een leven lang zoeken. Van zijn hand verschenen ook drie bundels met gebeden voor Kerst, Pasen en Pinksteren.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.