Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands

Het dialectvocalisme in de spelling van lokale oorkonden

Chris De Wulf

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands

gebonden: € 65.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463886703, 500 blz., December 2019
Formaat: 24.9 (h) x 16.7 (b) x 4.3 (d) cm. Gewicht: 1218 gram.

Uitgever: Universitaire Pers Leuven

serienaam/reeks: Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie

beschrijving

Monumentale klankinventaris van de veertiende-eeuwse Nederlandse dialecten

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Chris De Wulf is vakcoördinator en docent voor Nederlandse filologie bij de Universität Zürich.inhoudsopgaveVoorwoord
Gebruikte afkortingen
Sleutel Nieuwnederlandse vocaalspellingen

Hoofdstuk 1. Algemene inleiding

1.1 Opzet
1.2 Geografische en temporele afbakening van het onderzoek
1.3 Het referentiesysteem en de keuze van de items
1.4 Een klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands?
1.5 Corrigenda 54

Hoofdstuk 2. Het corpus

2.1 Opzet
2.2 De oorkonde als bron voor geolinguïstisch onderzoek
2.3 Formele kenmerken van het corpus
2.4 Hanteerwijze van het corpus binnen deze studie

Hoofdstuk 3. De karteermethode

3.1 De traditionele karteermogelijkheden
3.2 De methode-Wattel
3.3 De geïntegreerde kaart

Hoofdstuk 4. Het Middelnederlandse vocalisme

4.1 Inleiding: Nederlands schrijven met het Latijnse alfabet
4.2 Vocaaldistinctieassen
4.3 Middelnederlandse vocaalinventarissen
4.4 Voor-achter (en gerond-gespreid): umlaut en palatalisatie
4.5 Kort-lang: Open-syllaberekking
4.6 Hoog-laag, monoftongisch-diftongisch: de Nederlandse vowel shift

Hoofdstuk 5. Grafematiek van het veertiende-eeuwse Middelnederlands

5.1 Inleiding en basisbegrippen
5.2 Middelnederlandse spellingen
5.3 Middelnederlandse grafematiek
5.4 Bijdrage tot een grafeematlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands
5.5 Conclusie

Hoofdstuk 6. Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands

6.0 Bemerkingen vooraf
6.1 WGm. a( in gesloten syllabe zonder umlautfactor
6.2 WGm. a( in gesloten syllabe met umlautfactor
6.3 WGm. e( in gesloten syllabe
6.4 WGm. ĭ in gesloten syllabe
6.5 WGm. u( in gesloten syllabe met umlautfactor
6.6 WGm. u( in gesloten syllabe zonder umlautfactor
6.7 WGm. o( in gesloten syllabe
6.8 WGm. a( in open syllabe zonder umlautfactor
6.9 WGm. a( in open syllabe met umlautfactor
6.10 WGm. e( en ĭ in open syllabe
6.11 WGm. o( in open syllabe (zonder umlautfactor)
6.12 WGm. u( in open syllabe
6.13 WGm. â zonder umlautfactor
6.14 WGm. â met umlautfactor
6.15 WGm. ê2 en eo
6.16 WGm. î
6.17 WGm. ô zonder umlautfactor
6.18 WGm. ô met umlautfactor
6.19 WGm. iu
6.20 WGm. û zonder umlautfactor
6.21 WGm. û met umlautfactor
6.22 WGm. ae en ai (Ogm. ai zonder/met umlautfactor)
6.23 WGm. ao en au (Ogm. au zonder/met umlautfactor)
6.24 Conclusies 503

Hoofdstuk 7. Slot

7.1 Algemene beschouwingen
7.2 Inhoudelijke conclusies
7.3 Conclusies over de methode
7.4 S uggesties voor vervolgonderzoek

Bibliografie
Verantwoording illustraties
Nederlandse samenvatting
English Summary
Indices
toelichtingMiddeleeuwse oorkonden verraden een schat aan dialectvariatie. Ze vormen de bron van dit referentiewerk, dat door vakgenoten vóór het verschijnen al als monumentaal beschreven wordt en dat dan ook meer is dan een klankatlas van het veertiende-eeuwse Nederlands. Het is ook een atlas van de Nederlandse vocaalontwikkeling en een studie over het Nederlandse grafeemgebruik. Zo omvat deze publicatie kaarten met commentaren voor individuele historische klanken en behandelt het ook uitgebreid de spelling van Middelnederlands met Latijnse letters. Het is bovendien een multimediaal werk: het gedrukte tekstgedeelte wordt geïllustreerd door een online beschikbaar kaartgedeelte. Deze overzichtelijke atlas vormt een onmisbaar naslagwerk voor wie zich met dialectfonologie (diachroon of synchroon) bezighoudt.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.