Banken en verzekeraars op weg van bail-out naar bail-in

Onderzoek naar de effectiviteit van de bescherming van de belangen van stakeholders in het bail-in proces

H.P.A. Boogaard

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Banken en verzekeraars op weg van bail-out naar bail-in

paperback/ gebrocheerd: € 49.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463808613, geïllustreerd, 310 blz., June 2020
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 754 gram.

Uitgever: Global Academic Press

beschrijving

Tijdens de financiële crisis van 2008 zagen overheden zich genoodzaakt om banken met belastinggeld van de ondergang te redden. Europese regeringsleiders waren het er na de crisis over eens dat in de toekomst de belastingbetaler niet langer voor de verliezen van banken behoort op te draaien. Sindsdien is er op Europees niveau nieuwe regelgeving ontwikkeld om zo’n bail-out in de toekomst te voorkomen en ervoor te zorgen dat de aandeelhouders en crediteuren van de bankinstelling de rekening gaan betalen. Hoe effectief is die regelgeving? Dr. Boogaard onderzocht het: 'Er zijn in heel Europa regelmatig 'stresstesten' uitgevoerd om te zien of de banken nu een forse crisis op eigen benen kunnen doorstaan. De huidige coronacrisis en de nasleep ervan is de ultieme test.' Inmiddels heeft het Europese herstel- en afwikkelingssysteem voor banken als voorbeeld gediend voor de Nederlandse nationale wetgeving van verzekeraars. Begin juni 2020 verdedigde Boogaard aan de Open Universiteit zijn proefschrift: 'Op weg van bail-out naar bail-in: Onderzoek naar de effectiviteit van de bescherming van de belangen van stakeholders in het bail-in proces.' Dit boek is gebaseerd op zijn proefschrift.


During the 2008 financial crisis governments were forced to rescue banks with taxpayers' money from destruction. After the crisis European heads of government agreed that in the future taxpayers should no longer bear the losses of banks. Since then, new regulations have been developed at European level to prevent such a bailout and to ensure that the shareholders and creditors of the banking institution pay the bill. How effective is that regulation? Dr. Boogaard examined it: 'In Europe there have been regular' stress tests' for banks to see if these organizations can survive a major crisis. The current corona crisis and its aftermath is the ultimate test.” Meanwhile, the European recovery and resolution system for banks has served as an example for Dutch national insurance legislation.
Early June 2020 Boogaard defended his dissertation: 'On the way from bail-out to bail-in: Research into the effectiveness of protecting the interests of stakeholders in the bail-in process.' This book is based on his dissertation.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Mr. dr. H.P.A. Boogaard studeerde accountancy en rechtswetenschappen aan de Open Universiteit. In de praktijk heeft hij ruime ervaring opgedaan met het herstel en de afwikkeling van organisaties die in zwaar weer verkeerden. Eerder is van zijn hand een boek verschenen over de ontwikkeling van het bankentoezicht na de financiële crisis van 2008.

H.P.A. Boogaard LLM PhD studied accountancy and law at the Open University of the Netherlands. In practice, he has extensive experience in the recovery and resolution of organizations that were in severe weather. He has previously published a book on the development of banking supervision after the 2008 financial crisis.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.