Semantiek en pragmatiek

Hans Smessaert

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Semantiek en pragmatiek

paperback/ gebrocheerd: € 37.10: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463790987, March 2019
Formaat: 24.5 (h) x 17.0 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 396 gram.

Uitgever: Acco uitgeverij

serienaam/reeks: Basisbegrippen taalkunde

beschrijving

De semantiek is de wetenschappelijke studie van de betekenis van woorden en zinnen,
terwijl de pragmatiek bestudeert hoe de concrete context waarbinnen we uitingen
gebruiken een invloed heeft op hun betekenis. Semantiek en pragmatiek biedt een
beknopt maar systematisch overzicht van de basisbegrippen die taalkundigen hanteren
om die betekenis te beschrijven en te bestuderen.

In deel 1 komt de woordbetekenis aan bod: uit welke bouwstenen bestaat de betekenis
van een woord en hoe komt het dat één woord verschillende betekenissen kan
hebben? Hoe kunnen woorden eenzelfde of een tegenovergestelde betekenis hebben,
en hoe horen woorden samen in netwerken van betekenis? In deel 2 analyseren we de
zinsbetekenis: hoe dragen de verschillende delen van de zin bij tot een betekenisvolle
beschrijving van een stand van zaken? Wanneer zijn zinsbetekenissen met elkaar
compatibel of net niet? Deel 3, tot slot, betreft het concrete gebruik van zinnen in
context: wat doen we precies als we iemand een vraag stellen of een bevel geven?
Hoe komt het dat iemand iets anders kan bedoelen dan wat hij of zij letterlijk zegt?
Welke spelregels volgen we als we met elkaar communiceren in een conversatie?

Dit boek veronderstelt geen taalkundige voorkennis en richt zich tot iedereen met
een belangstelling voor woord- en zinsbetekenis en voor de rol van de context, onder
meer filosofen en psychologen. Voor studenten taalkunde of logopedische en audiologische
wetenschappen kan het fungeren als studiemateriaal bij inleidende modules
semantiek en pragmatiek.

HANS SMESSAERT doceert Nederlandse taalkunde (fonetiek/fonologie/morfologie/syntaxis)
en algemene taalkunde (semantiek/pragmatiek/argumentatieleer) aan de opleiding taal- en
letterkunde en de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen van de KU Leuven.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.