Crisis en catastrofe

De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Crisis en catastrofe

paperback/ gebrocheerd: € 24.99: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463722568, geïllustreerd, 282 blz., January 2021
Formaat: 22.1 (h) x 15.6 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 569 gram.

Uitgever: Amsterdam University Press

redactie: Lotte Jensen

beschrijving

Het historische onderzoek naar rampen en rampverwerking heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Door de dreiging van klimaatrampen en pandemieën groeit het besef dat rampen een grote en vaak blijvende invloed hebben op de ontwikkeling van lokale en nationale gemeenschappen.

In de periode 1750-1940 deden zich ook tal van rampen voor die de Nederlandse samenleving raakten. Denk bijvoorbeeld aan de Leidse buskruitramp van 1807, de verschillende cholera-uitbraken en de grootschalige overstromingen in het rivierengebied. Ook in de koloniën waren rampen als vulkaanuitbarstingen en watersnoden terugkerende fenomenen. En dan waren er nog grote internationale rampen zoals de aardbeving in Lissabon van 1755, de ondergang van de Titanic in 1912 en de Spaanse Griep in 1918.
Crisis en catastrofe: de Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw gaat in op de invloed van deze catastrofes op het geloof in God, solidariteit en liefdadigheid, en lokale en nationale identiteitsvorming. Ook is er aandacht voor de culturele representatie van rampen in literatuur, schilderijen en gedenkboeken.
Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceerde onder meer Verzet tegen Napoleon (2013), Vieren van vrede: het ontstaan van de Nederlandse identiteit 1648-1815 (2016), Wij tegen het water (2018) en als co-auteur Romantici en revolutionairen: literatuur en schrijverschap in Nederland in 18de en 19de eeuw. Momenteel leidt ze een onderzoeksproject over de verwerking van rampen in Nederland door de eeuwen heen.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceerde onder meer Verzet tegen Napoleon (2013), Vieren van vrede: het ontstaan van de Nederlandse identiteit 1648-1815 (2016), Wij tegen het water (2018) en als co-auteur Romantici en revolutionairen: literatuur en schrijverschap in Nederland in 18de en 19de eeuw. Momenteel leidt ze een onderzoeksproject over de verwerking van rampen in Nederland door de eeuwen heen.inhoudsopgave7
De opmars van Disaster Studies
Nieuwe perspectieven in het rampenonderzoek
Lotte Jensen

LOKAAL EN NATIONAAL

25
De opkomst van de ‘nationale ramp’
Een begripsgeschiedenis
Ruben Ros

47
Bovenregionale solidariteit bij stads- en dorpsrampen in de achttiende-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden
Het noodhulpbeleid van de hogere overheden
Erica Boersma

67
Huiselijke relieken
De Leidse buskruitramp (1807) in openbare en particuliere collecties
Arti Ponsen

94
Ten voordeele van...
Liefdadigheidsuitgaven in de negentiende eeuw
Marita Mathijsen

CULTURELE BEELDVORMING: DE ROL VAN MEDIA

119
Onweer
Een ramp, een straf of een subliem schouwspel?
Jan Wim Buisman

130
Zingen over branden, scheepsrampen en grote buitenlandse catastrofes, 1755-1918
Lokale, nationale en internationale saamhorigheid
Lotte Jensen

154
Vorst in het vizier
Nationalisme en de verbeelding van de Oranjes na rampen in de negentiende eeuw
Fons Meijer

181
Empathie of sensatiezucht?
De scheepsramp van de ‘Berlin’ in 1907 en de nasleep ervan
Ron Brand

VER WEG EN TOCH DICHTBIJ: RAMPEN OP ZEE / OVERZEE

197Bezet door het ijs
De literaire verwerking van onfortuinlijke reizen ter walvisvangst in het rampjaar 1777/1778
Hans Beelen

218
De koloniale ruimte herbezien: de politiek-culturele beleving van Indonesische natuurrampen in de 19e en vroege 20e eeuw oplossen
Alicia Schrikker en Sander Tetteroo

242
‘Behoed ons arme volk voor de vulkaan-poëten’
De literaire verwerking van de Krakatau-ramp van 1883 in Nederland en Indonesië’
Judith Bosnak en Rick Honings
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.