PW 99 Geëiste en opgelegde straffen bij de strafrechterlijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit

rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

K. van Wingerde; H. van de Bunt

 
 

gebonden: € 41.03: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463500500, 136 blz., October 2017
Formaat: 24.5 (h) x 17.0 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 247 gram.

Uitgever: SDU Overheid

beschrijving

In de afgelopen decennia is de aanpak van de georganiseerde criminaliteit een van de belangrijkste prioriteiten van Politie en Justitie geworden. Tegelijkertijd zijn er nog maar weinig feitelijke gegevens bekend over de effectiviteit van deze aanpak. Bij gebrek aan systematisch verzamelde gegevens kunnen incidentele, geruchtmakende zaken het beeld over de strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit gaan bepalen.
Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe georganiseerde criminaliteit strafrechtelijk wordt afgedaan, in eerste aanleg en in hoger beroep. Welke straffen worden er geëist tegen de verdachten en welke
straffen worden uiteindelijk door de rechter opgelegd, in eerste aanleg en in hoger beroep? Hoe zijn verschillen tussen de door het Openbaar Ministerie geëiste en door de rechter opgelegde straffen te duiden? Het empirisch onderzoek bestaat uit een kwantitatieve analyse gericht op verschillen tussen de door de officier van justitie geëiste en door de rechter opgelegde straffen bij georganiseerde criminaliteit en een kwalitatieve analyse waarin deze verschillen nader worden geduid. Het kwantitatieve onderzoek richt zich op 471 verdachten in zeventig zaken uit de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Voor deze verdachten is nagegaan welke straffen in eerste aanleg en in hoger beroep werden geëist en vervolgens door de rechter werden opgelegd. Vervolgens zijn twintig interviews gehouden met officieren van justitie, rechters en rechercheurs om de gevonden verschillen te kunnen duiden. De strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit blijkt een zwaar beroep te doen op de verwerkingscapaciteit van het strafrechtelijk systeem. Dit resulteert in grote verschillen tussen de door de officier van justitie geëiste en de door de rechter opgelegde straffen. De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend
karakter.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.