PK 88 Over grenzen in de sport

de rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend

A, Van Wijk; M. Hardeman; L. Scholten; M. Olfers

 
 

gebonden: € 49.13: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463500326, June 2017
Formaat: 24.5 (h) x 17.0 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 330 gram.

Uitgever: Vakmedianet Government B.V.

beschrijving

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport is een probleem dat niet
alleen in het buitenland speelt, maar ook in Nederland. Uit de verhalen van
slachtoffers blijkt dat ze problemen hebben ondervonden om het misbruik te
melden, maar ook dat er om allerlei redenen niets is gedaan met hun melding.
Diverse instanties kunnen een rol spelen bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Onder de noemer seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt een breed scala aan gedragingen verstaan, variërend van verbaal seksueel intimiderend gedrag tot ongewenste aanrakingen, het maken van heimelijke opnames, grooming en fysiek seksueel misbruik.

In Over grenzen in de sport geven de auteurs antwoord op de vraag wat de belemmeringen zijn om melding te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe zaken worden opgepakt en afgehandeld. Er wordt ingegaan op de rol die de politie hierin heeft en kan hebben in samenhang met de inbreng van NOC*NSF, de sportbonden en sportverenigingen. Het doel is om de gehele keten rond de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag te optimaliseren.

Voor het onderzoek zijn literatuur en documenten geraadpleegd. Tevens zijn
de registraties van het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF, de sportbonden
en de politie geanalyseerd. Tot slot zijn er interviews gehouden met vijftig
deskundigen vanuit sportclubs, politie, OM en met (ouders) van slachtoffers.
De kennis die in de rapportage Over grenzen in de sport wordt gedeeld is nuttig voor iedereen binnen en buiten de sport die te maken kan krijgen met
seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma
Politie & Wetenschap. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het
algemeen concrete handleidingen, modellen, instrumenten of werkwijzen
die direct bruikbaar zijn voor de politiepraktijk. Meer informatie vindt u
op www.politieenwetenschap.nl.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.