Geldsocialisme

De werkelijke oorzaken van de nieuwe wereldwijde depressie

Roland Baader

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Geldsocialisme

paperback/ gebrocheerd: € 17.95

ISBN: 9789463456180, 162 blz., March 2019
Formaat: 19.0 (h) x 11.9 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 181 gram.

Uitgever: Zonbrug

beschrijving

Dit boek van Roland Baader werd negen jaar geleden geschreven. Desondanks is het niet verouderd, daar de problemen, waarmee onze wereld in 2010 te kampen had, niet wezenlijk verschillen van die, waarmee wij in 2019 kampen. In de tussentijd zijn de problemen geenszins opgelost, integendeel, zij zijn nog zeer verergerd.
Dat in het boek voornamelijk verwezen wordt naar Amerikaanse aangelegenheden, en in mindere mate naar Duitse, doet aan de waarde van het boek voor Nederlandstalige lezers niets af. De toestand in alle andere landen van de ontwikkelde wereld is niet wezenlijk verschillend van die in beide genoemde landen. Overal is sprake van hetzelfde probleem, namelijk het corrupte geldsysteem. Bovendien zal de neergang van Amerika hoe dan ook zware repercussies hebben voor de gehele wereld.

Op de gehele wereld hebben slechts zeer weinige economen de huidige financiële wereldcrisis voorzien. Deze weinigen komen allen voort uit de zg. "Oostenrijkse School" (Austrian Economics), waarvan de bekendste vertegenwoordiger de Nobel-prijswinnaar Friedrich August von Hayek was. Hayek had reeds in 1976 dringend de afschaffing van het staatsmonopolistische papiergeld geëist, een "ontnationalisering van het geld". Daarvan, aldus Hayek, zou niet minder dan het overleven van de civilisatie kunnen afhangen.

Roland Baader, gediplomeerd econoom en leerling van Hayek, is een eminente vertegenwoordiger van de Oostenrijkse School in Duitsland. Zoals ettelijke "Austrians" in de Verenigde Staten van Amerika, heeft Baader de in 2007 uitgebroken financiële wereldcrisis precies voorspeld. Zijn boek "Geld, Gold und Gottspieler" uit 2004 had hij de ondertitel "Aan de vooravond van de volgende financiële wereldcrisis" gegeven.

In tegenstelling tot de foutieve en door de inflationistische (Keynesiaanse) tijdgeest gevormde theorieën, die de economische faculteiten en de media op de gehele aarde beheersten, hebben tot dusver alleen de economen van de Austrian Economics de ware oorzaken van de lopende werelddepressie aan het licht gebracht. En omdat hun diagnoses doeltreffend en logisch dwingend zijn, wijzen ook hun therapeutische voorstellen de enige werkzame weg aan, waarlangs de westelijke industrienaties aan een dreigend verarmings- en vervalsproces van onvoorstelbare omvang zouden kunnen ontkomen.

Wij staan pas aan het begin van een ongeëvenaarde werelddepressie, en alleen een spoedige overgang naar een stabiele private geldsoort zou ons voor het ergste kunnen behoeden. Baader biedt ons beide, de oorzakelijke analyse en de reddingskansen, met wetenschappelijke precisie, maar ook zo algemeen begrijpelijk geformuleerd, zoals dat al zijn geschriften kenmerkt. Dit boek, zijn zestiende, is de wellicht laatste en ten diepste alarmerende waarschuwingskreet van de grote vrijheidsdenker van de Duitse taal.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.