Ambt Nederbetuwe Resolutieboek 1680-1715

P.D. Spies

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Ambt Nederbetuwe Resolutieboek 1680-1715

paperback/ gebrocheerd: € 16.95

ISBN: 9789463456043, 214 blz., April 2019
Formaat: 23.8 (h) x 16.8 (b) x 1.7 (d) cm. Gewicht: 406 gram.

Uitgever: P.D. Spies

serienaam/reeks: Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe

beschrijving

Ambt Nederbetuwe
Resolutieboek
1680-1715

Dit zes en twintigste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe omvat het resolutieboek van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe over de jaren 1680-1715. Dit boek is in opdracht van het Hoogadelijk Landgericht van Nederbetuwe samengesteld door landschrijver Adriaen Cock uit de losse stukken van de landschrijvers Joachim en Johan Foijert, blijkens resolutie van 26 augustus 1727 uit het gerichtssignaat. Veel van deze stukken verkeren in slechte staat door waterschade etc. De inhoud van dit resolutieboek is zeer divers. Het aantal dijk- en polderzaken is een stuk groter dan in het vorige deel. Een belangrijk deel betreft financiële zaken, zoals ambtsrekeningen en uitzettingen van gelden, evenals de inning van allerlei soorten van belastingen. Daarbij valt op dat de problematiek met de ostagiepenningen nog tot 1694 voortduurde, dus 20 jaar na het vertrek van de Fransen. Dit boek bevat verschillende grote rekeningen voor het Ambt, zoals de rekening van jonker Johan de Cocq van Delwijnen over de jaren 1678-1701 in een zaak van Abraham Baxcamp. Tevens rekeningen van de erfgenamen van doctor Anthonis Foijert en procureur Johan van Coten voor diverse door hen verrichte werkzaamheden voor het Ambt tussen 1667 en 1702.
Voorts komt nog een diversiteit aan zaken aan de orde betreffende geestelijke goederen, aanstelling van ambtenaren, problemen met de stad Tiel, aanwijzingen voor de rechtsgang en bepaalde verplichtingen voor advocaten en procureurs.
In de voetnoten worden zaken verduidelijkt en worden de Latijnse rechtstermen en tekstgedeelten kort uitgelegd.

Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.