Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1646-1657

P.D. Spies

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1646-1657

paperback/ gebrocheerd: € 18.95

ISBN: 9789463455701, 360 blz., March 2019
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 2.4 (d) cm. Gewicht: 685 gram.

Uitgever: P.D. Spies

serienaam/reeks: Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe

beschrijving

Ambt Nederbetuwe
Gerichtssignaat Bank Kesteren
1646-1657

Dit elfde deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe vanaf 1646 tot en met 1657. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten.
Dit gerichtsboek sluit direct aan op het vorige deel. Het boek bevat verschillende handschriften, waardoor met name veel persoons- en perceelsnamen op zeer diverse wijzen worden weergegeven. Tevens is opvallend dat de stukken regelmatig kris-kras door elkaar staan, dus niet op datum. Een ander opmerkelijk gegeven is dat nog regelmatig data worden weergegeven door heiligendagen, al is het gebruik minder dan in voorgaande jaren.
De inhoud varieert van rechtszaken over geringe bedragen tot en met gevallen van doodslag en moord. Er is dus sprake van civiele en criminele rechtspraak. Deze diversiteit kan hier niet in enkele woorden worden weergegeven, waarom kortheidshalve verwezen wordt naar de inhoud zelf. Er zijn weinig vonnissen opgenomen ten aanzien van de criminele rechtspraak met uitzondering van een doodstraf aan het einde van dit boek. De grotere criminele zaken werden normaliter in aparte criminele dossiers bewaard. Ook de civiele zaken zijn voor een deel niet volledig uitgeschreven, daar voor de grote zaken aparte dossiers werden aangelegd. Reden dat in dit boek veelal wordt verwezen naar de geschriften die werden ingeleverd "ut in scriptis". Desalniettemin blijft er voldoende informatie over om een beeld te kunnen vormen van de rechtspraak in deze jaren.
Al met al een rijke bron.

Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.