Acta classis van Tiel 1802-1816

P.D. Spies

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Acta classis van Tiel 1802-1816

paperback/ gebrocheerd: € 17.95

ISBN: 9789463452779, 292 blz., February 2018

Uitgever: P.D. Spies

serienaam/reeks: Serie Classicale Transcripties

beschrijving

Dit elfde deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1802-1816. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen. Het feit dat in deze periode zowel sprake is van de Franse overheersing als de bevrijding van Nederland en tevens de invoering van het Algemeen Reglement maakt dat dit een bijzondere bron voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
Deze periode wordt vooral bepaald door een tweetal gebeurtenissen. In de eerste plaats de overheersing door de Fransen met alle gevolgen van dien, zoals het niet betalen van de predikantstraktementen in de jaren 1810-1813. In de tweede plaats bracht de bevrijding eind 1813 niet hetgeen de classis van Tiel en de gereformeerde kerk hadden gehoopt. Met ingang van 1 april 1816 werd door Koning Willem I aan de gereformeerde kerk opgelegd het Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden. Protesteren daartegen had geen enkele zin en het door de classis van Tiel opgemaakte bezwaar aan de koning had dan ook geen enkel effect. Resultaat van de invoering van dit reglement was dat de gereformeerde kerk ophield te bestaan en werd vervangen door een ander soort van kerkelijke organisatie. Was de gereformeerde kerk van onderaf opgebouwd, vanaf de plaatselijke gemeenten naar de classis en de provinciale synode, in de nieuwe hervormde kerk was er sprake van een opbouw van bovenaf. Feitelijk kwam de kerkelijke regering in handen van de koning en politieke bestuurders. De classis van Tiel werd daarbij opgeheven.

Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.