Acta classis van Tiel 1731-1748

P.D. Spies

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Acta classis van Tiel 1731-1748

paperback/ gebrocheerd: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463452731, 402 blz., February 2018

Uitgever: P.D. Spies

serienaam/reeks: Serie Classicale Transcripties

beschrijving

Dit zevende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1731-1748. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen en is derhalve een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
Deze jaren kenmerken zich met name door de voortdurende financiële problematiek en diverse geschillen met predikanten, kerkenraads- en gemeenteleden. Het optreden van de classis was daarin niet altijd even gelukkig wegens het regelmatig ontbreken aan daadkracht of omdat zij niet de juiste regels volgde of gemaakte afspraken niet naar de letter uitvoerde. Het gevolg daarvan waren slepende processen en verstoorde verhoudingen. Voor wat betreft de verhouding met de ambtman van Nederbetuwe, Kwartier van Nijmegen en de collatoren kan gesteld worden dat dit meer en meer bekoelde. Ook duurde het soms jaren voordat er reglementen of publicaties voor de kerk werden ontwikkeld, laat staan goedgekeurd. En als die goedkeuring eenmaal door de Staten van Gelderland was gegeven, dan werd de uitvoering daarvan door de lagere overheden heel lang opgehouden of zelfs in het geheel niet gedaan. Gesteld kan worden dat de verhouding tussen classis en overheden meer en meer afstandelijk werd en de classis bij haar taakuitoefening merendeels op haarzelf was aangewezen. Naast het voormelde heeft zij de kerkelijke taken wel professioneel uitgeoefend.

Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.