Acta classis van Tiel 1644-1666

P.D. Spies

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Acta classis van Tiel 1644-1666

paperback/ gebrocheerd: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463452670, 446 blz., February 2018
Formaat: 23.8 (h) x 17.0 (b) x 3.2 (d) cm. Gewicht: 827 gram.

Uitgever: P.D. Spies

serienaam/reeks: Serie Classicale Transcripties

beschrijving

Dit derde deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1644-1666. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen en begint met een synopsis op het tweede deel. Al met al een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
Deze jaren kenmerken zich vooral door de aanwas van gereformeerde lidmaten en de verdere opbouw van het kerkelijk leven. De gereformeerde kerk had zich een vaste plaats verworven binnen de maatschappij. Het merendeel van de bevolking werd in de kerk gedoopt en ook de meeste huwelijken werden in de kerk bevestigd. Classis en kerk waren op het gebied van de huwelijkswetgeving feitelijk de uitvoerders van hetgeen door de Staten van Gelderland was vastgelegd. De classis was erg actief om te komen tot een volledige gemeenteopbouw. Met name het structureel aanstellen van kerkenraden en de uitoefening van hun taken had grote aandacht. Verder werd gezamenlijk met de politieke overheden serieuse aandacht geschonken aan het weren van allerlei ongodsdienstige zaken in het openbare leven. Ook het onderwijs stond hoog in het vaandel en er werd door de classis met name gelet op zowel de kwaliteit van het onderwijs als de (geestelijke) opvoeding.

Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universeit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.