De clash voorbij

Zeven bouwstenen voor sociale dialoog

Peggy de Prins

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De clash voorbij

paperback/ gebrocheerd: € 31.30: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463448444, November 2018
Formaat: 23.5 (h) x 16.0 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 405 gram.

Uitgever: Acco uitgeverij

beschrijving

Sociale dialoog is mensenwerk en vormt vaak een onontwarbaar kluwen van
emoties, regels, tradities, … Niet-ingewijden trekken grote ogen wanneer ze
voor het eerst geconfronteerd worden met dat kluwen. Ofwel geraken ze gefascineerd
en zetten ze door, ofwel geraken ze verbouwereerd en haken ze af.
Dit boek richt zich tot de eerste categorie. De clash voorbij – 7 bouwstenen voor
sociale dialoog geeft handen en voeten aan het concept ‘sociale dialoog 2.0’ en
vertrekt vanuit de assumptie dat het aloude polariserende conflictmodel op zijn
grenzen botst en plaatsmaakt voor een alternatief partnerschapsmodel.

De focus van het boek ligt op het overleg op bedrijfsniveau. De verwachting is
dat daar (meer dan op de andere niveaus van overleg) een geoptimaliseerde en
dus ‘andere’ sociale dialoog kan kiemen. Die invalshoek maakt ook dat, naast
de dialoog in de formele overlegorganen op organisatieniveau, de informele
dialoog in het dagelijkse werkoverleg mee in het vizier komt.

Dit boek biedt voor die plannen inspirerende kaders en praktische handvaten.
Praktijkmensen kunnen er legitimering en zingeving uit putten, zodat de chaotische
praktijk van alledag weer verteerbaar(der) wordt. Voor de huidige believers
van een constructieve sociale dialoog biedt het boek houvast om (nog meer)
partnerschapsplannen te maken. Voor diegenen met enig voorbehoud geeft dit
boek misschien net dat doorslaggevende argument om met meer vertrouwen
en minder argwaan de dialoog ‘voorbij de clash tussen wij en zij’ aan te gaan.

PEGGY DE PRINS is professor aan de Antwerp Management School en pioniert
op het vlak van duurzame arbeidsrelaties. Ze doceert en verricht onderzoek
over dat thema en begeleidt ook sociale partners op het terrein in hun streven
naar (meer) constructief partnerschap.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.