Morfologie en Syntaxis

Hans Smessaert; Jeroen van Craenenbroeck; Guido Vanden Wyngaerd

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Morfologie en Syntaxis

paperback/ gebrocheerd: € 46.85: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463446839, September 2019
Formaat: 24.8 (h) x 17.3 (b) x 3.0 (d) cm. Gewicht: 902 gram.

Uitgever: Acco uitgeverij

serienaam/reeks: Basisbegrippen taalkunde

beschrijving

De morfologie is de wetenschappelijke studie van de structuur en de vorming van woorden, terwijl de syntaxis bestudeert hoe we woorden en woordgroepen combineren tot zinsstructuren. Dit boek biedt een systematisch overzicht van de basis- begrippen die de morfologie en de syntaxis hanteren om die structuren, met name voor het Nederlands, te beschrijven en te bestuderen.

In deel 1 introduceren we concepten die zowel in de morfologie als de syntaxis een rol spelen, zoals hiërarchie, hoofdigheid, compositionaliteit, valentie en woordsoorten. In deel 2 bespreken we eerst de prototypische ‘rechtshoofdige’ morfologische processen van samenstelling en afleiding, vervolgens een waaier aan niet-prototypische patronen – onder meer samenkoppeling, nulafleiding, andershoofdige en drieledige structuren – en tot slot de fenomenen van allomorfie en productiviteit. In deel 3 komen eerst de principes en technieken voor zinsontleding aan bod, die we vervolgens toepassen op de zinsdelen in enkelvoudige en samengestelde zinnen. In deel 4 gaan we in op een aantal grensgeschillen, enerzijds tussen morfologie en syntaxis, en anderzijds tussen morfologie en fonologie.

Dit boek veronderstelt geen taalkundige voorkennis en is bedoeld voor al wie grondig kennis wil maken met de verschillende aspecten van de woord- en zinsstructuur van het Nederlands. Voor studenten taalkunde of logopedische en audiologische wetenschappen kan het fungeren als studiemateriaal bij inleidende modules morfologie en syntaxis.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.