Tussen politiek & publiek

Politieke prenten uit een opstandige tijd, 1880-1919

Eveline Koolhaas-Grosfeld; Marij Leenders

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Tussen politiek & publiek

paperback/ gebrocheerd: € 24.99: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463191661, geïllustreerd, May 2019
Formaat: 28.5 (h) x 22.3 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 704 gram.

Uitgever: Scriptum Books

beschrijving

Politieke tekenaars zijn opiniemakers, net als de schrijvende pers. Het nieuws ‘knedend’ tot satire beïnvloeden zij de politieke opvattingen van het publiek. Beelden – direct als zij zijn – zijn vaak effectiever dan teksten, zo blijkt. Tekenaars geven, kortom, mede vorm aan het openbare politieke debat.
In dit boek zijn ruim tachtig (spot)prenten uit de jaren 1880–1919 bijeengebracht. De auteurs laten hiermee op een nieuwe manier de relatie tussen politiek en publiek zien. Het was een tijd van grote veranderingen in de Nederlandse politiek. Nieuwe groeperingen als de confessionelen en socialisten sloegen een bres in het liberale bolwerk en brachten het buitenparlementaire politieke debat op gang. En terwijl op straat de roep om algemeen kiesrecht steeds luider klonk, werd binnen het parlement fel gedebatteerd over de onafwendbare grondwetsherziening. Al dit rumoer is te volgen op de afbeeldingen in dit boek. Omdat het publiek gedurende deze periode steeds meer betrokken raakte bij de politiek werd het voor parlementariërs belangrijk gekend te worden. Prenten waren hiervoor het medium bij uitstek, ook als zij de spot met je dreven. Want wie niet in beeld komt, bestaat niet.

Eveline Koolhaas-Grosfeld is kunsthistoricus en werkzaam als zelfstandig onderzoeker en beeldredacteur. Schreef over de achttiende- en negentiende-eeuwse prentkunst in onder meer haar proefschrift 'De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800' (Zutphen 2010) en het tijdschrift De Moderne Tijd.

Marij Leenders is universitair docent en onderzoeker politieke en religie geschiedenis bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Recente publicatie over politieke beeldcultuur samen met Andreas Biefang (red.): Erich Salomon & het ideale Parlement. Fotograaf in Berlijn en Den Haag, 1928–1940 (Amsterdam 2014).

Meer teksten en voorbeelden:

recensie citaatAfsluitend hebben de auteurs een schitterend boek samengesteld met ruim tachtig (spot) prenten die voor het grote publiek op een paar na onbekend zijn. Deze prenten hebben het politieke debat over kiesrecht, de Sociale Kwestie en de Grondwet weergegeven in de periode 1880-1919. Hiermee hebben de auteurs een belangrijke lacune gevuld in het debat over deze periode.
Verder mag dit boek van mij volledig worden geïntegreerd in geschiedenismethoden voor het
voortgezet onderwijs, omdat spotprenten hier een zeer belangrijke plaats vervullen en leerlingen het duiden van deze prenten als een van de moeilijkste historische vaardigheden vinden. Ik hoop dan ook dat zowel algemeen geïnteresseerden, historici, docenten geschiedenis én leerlingen hun weg naar dit boek zullen vinden.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.