MBA financiering Theorieboek

met resultaat

Annemieke Lammers

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
MBA financiering Theorieboek

paperback/ gebrocheerd: € 41.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789463170970, June 2017
Formaat: 24.0 (h) x 16.9 (b) x 1.5 (d) cm. Gewicht: 441 gram.

Uitgever: Convoy Uitgevers BV

beschrijving

Dit studieboek heeft tot doel om u optimaal voor te bereiden op het vak Financiering van het examen Moderne Bedrijfsadministratie (MBA).

Deel I van het boek behandelt de werkzaamheden voorafgaand
aan de verslagperiode, waarbij strategische doelstellingen,
investeringsbeslissingen, beslissingen over de rechtsvorm en
financiering met eigen vermogen of vreemd vermogen en het maken
van een financiële begroting centraal staan.

Deel II van het boek gaat over de werkzaamheden tijdens de
verslagperiode, met aandacht voor werkkapitaalmanagement en
managementrapportages (waarin onder andere worden opgenomen:
activiteitsratio's, intensieve fi nanciering en indexcijfers).

In het derde deel staan de werkzaamheden na afl oop van de verslagperiode
centraal, waarbij de externe jaarrekening (balans, winst-enverliesrekening
en kasstroomoverzicht) wordt opgesteld, analyses
van de jaarrekening worden gemaakt - in de vorm van liquiditeit,
solvabiliteit en rentabiliteit - en de waarde van de onderneming wordt
bepaald.

In dit boek is veel aandacht besteed aan helder taalgebruik. Ook
de opmaak met veel voorbeelden, kernwoorden buiten de tekst en
een uitgebreid register maken dit studieboek overzichtelijk, het
ondersteunt u bij het leren.

Bij dit theorieboek behoort een opgavenboek met vraagstukken
per hoofdstuk. Het opgavenboek biedt toegang tot een digitale
leeromgeving met aanvullende opgaven, en begrippentrainers. In het los verkrijgbare uitwerkingenboek zijn niet
alleen de oplossingen opgenomen maar ook motiveringen daarvan.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.