Wetgeving sociaal recht 2020/2021

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Wetgeving sociaal recht 2020/2021

paperback/ gebrocheerd: € 36.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462907959, 1091 blz., September 2020
Formaat: 21.1 (h) x 15.0 (b) x 3.4 (d) cm. Gewicht: 819 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

serienaam/reeks: Boom Juridische wettenbundels

redactie: Guus Heerma van Voss

trefwoorden: juridisch wetgeving sociaal recht

beschrijving

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. De behandelde onderwerpen zijn:

- Arbeidsovereenkomst algemeen
- Beloning
- Ontslag
- Opdracht en aanneming van werk
- Procesrecht, faillissement en internationaal privaatrecht
- Arbeidsmarkt
- Arbeidsomstandigheden
- Gelijke behandeling en grondrechten
- Cao-recht
- Medezeggenschapsrecht
- Werkloosheidsrecht
- Arbeidsongeschiktheidsrecht
- Pensioenrecht
- Overige socialezekerheidsrecht
- Verdragen en Grondwet

Per onderwerp worden verschillende regelingen gebundeld. In de eerste plaats zijn dat wetteksten zoals de bepalingen over onder meer de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de ondernemingsraden, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De bundel beperkt zich echter niet tot circa 55 wetteksten, maar bevat ook andere documenten die voor het sociaal recht van belang zijn, maar vaak niet zo makkelijk zijn te vinden. Dit betreft bijvoorbeeld de Uitvoeringsbesluiten Wet werk en zekerheid, de SER-Fusiegedragsregels 2015, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, beleidsregels inzake sollicitatieplicht en Europese richtlijnen.Daarnaast zijn ook de belangrijkste verdragsbepalingen op het gebied van de sociale mensenrechten en het Europees sociaal recht opgenomen. In totaal zijn in deze bundel 87 regelingen te vinden.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingIn deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.