Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving

F. Ibili

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek  ...

paperback/ gebrocheerd: € 48.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462907867, March 2020
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 637 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

beschrijving

Deze uitgave bevat de Nederlandse vertaling van de personen- en familierechtelijke en erfrechtelijke bepalingen uit het Turkse recht. Vertaald zijn het Turks Burgerlijk Wetboek (Türk Medenî Kanunu) en de Invoeringswet (Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun), de Turkse Wet inzake het Internationaal Privaatrecht (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu), een aantal bepalingen uit de Turkse Grondwet (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) en de Ambtelijke voorschriften met betrekking tot de inschrijving in het familieregister van echtscheidingsbeslissingen uit het buitenland (Yabancı Ülke Adlî veya Idarî Makamlarınca verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik).

Deze uitgave bouwt voort op de vertaling uit 2010 en is vooral bedoeld voor gebruik in de rechtspraktijk. De rechter, advocaat, notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand die te maken krijgt met de toepassing van Turks personen- en familierecht of erfrecht, vindt in deze uitgave de belangrijkste wet- en regelgeving vertaald in het Nederlands en voorzien van verwijzingen naar relevante jurisprudentie.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.