Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2020-2021

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2020-2021

paperback/ gebrocheerd: € 95.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462907553, 804 blz., August 2020
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 4.5 (d) cm. Gewicht: 1364 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

redactie: Peter Simons

beschrijving

In 'Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector' wordt het huidig geldende recht uitgelegd voor de hbo-student die zich voorbereidt om zorg- of welzijnsprofessional (sociaal werker) te worden. Beroepsprofielen zijn bepalend geweest voor wat wel of niet in deze bundel aangeboden wordt.

Het boek bestaat uit vijf delen. Deze zijn zowel afzonderlijk als in samenhang te gebruiken. Naarmate de student zijn opleiding vordert, zal het pendelen tussen de verschillende delen belangrijker worden. Ieder deel is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave.

De indeling is als volgt:
Deel 1: de basisstructuur van het recht en de ‘methodiek van casussen oplossen’.
Deel 2: theorie, casuïstiek en rechtsregels geordend naar de levensfase van cliënten/patiënten: de (on)geborene, het kind/de jongere, de volwassene, de zelfstandig wonende oudere, de stervende en de overledene.
Deel 3: de jeugdige die gedwongen jeugdhulp ontvangt, de gehandicapte, de verdachte, de vreemdeling, de psychiatrische patiënt, de psychogeriatrische en de verstandelijk gehandicapte cliënt die gedwongen zorg ontvangen.
Deel 4: de professional die werkt in een zorg- en welzijnsinstelling.
Deel 5: de professional die functioneert in de cirkel van cliënt, instelling, samenleving en overheid.

Bij Deel 2 en 3 is in ieder hoofdstuk een overzicht van de geraadpleegde rechtsbronnen en verwijzingen naar andere delen in het boek te vinden. In de hoofdstukken wordt steeds naar rechtsregels verwezen. Het boek wordt afgesloten met een uitgebreid trefwoordenregister.

Met dit boek zijn studenten met diverse leerstijlen in staat om tot een beginnend beroepsbeoefenaar uit te groeien. Ook voor de professional blijft dit boek een belangrijk en verantwoord naslagwerk.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.