Wet herziening partneralimentatie

Wendy Schrama; Bregje Dijksterhuis; Naomi Spalter

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Wet herziening partneralimentatie

gebonden: € 44.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462907331, January 2020
Formaat: 22.2 (h) x 13.9 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 247 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

serienaam/reeks: Commentaar & Context

beschrijving

De Wet Herziening Partneralimentatie is op 1 januari 2020 in werking getreden. Dit is het sluitstuk van een turbulent verlopen parlementaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel ingediend door Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen in 2014. Aanvankelijk had dit wetsvoorstel een grondige herziening van het alimentatierecht na huwelijk en geregistreerd partnerschap tot doel. Wijziging van de grondslag, de berekening, contractsvrijheid en de duur van partneralimentatie waren voorzien. Uiteindelijk ziet de nieuwe wet met name op de verkorting van de alimentatieduur en de uitzonderingen daarop. Daarnaast zijn na het eerste wetsvoorstel nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals de samenloopregeling en het aanhechten van alimentatieberekeningen aan rechterlijke beschikkingen.

In dit boek wordt de parlementaire geschiedenis van dit proces op een rij gezet. Per nieuwe regel is de relevante parlementaire toelichting opgenomen. Bij de toepassing in de praktijk kan dat van belang zijn, zeker omdat het uiteindelijke wetsvoorstel sterk afwijkt van de eerste versie en antwoorden op vragen niet in de Memorie van Toelichting te vinden zijn.

Ook worden de verschillende bepalingen van commentaar voorzien met concrete voorbeelden ter illustratie. Daarbij gaat de aandacht uit naar de vraag wanneer de herziene maximumtermijn van partneralimentatie
geldt en wanneer de uitzonderingstermijnen uit artikel 1:157 leden 2-4 BW van toepassing zijn. Ook worden problemen besproken die zien op de interactie tussen de AOW-wetgeving en de partneralimentatieduur.
Een belangrijke vraag voor de praktijk is hoe de hardheidsclausule zal worden uitgelegd, waaraan de nodige aandacht wordt besteed in dit boek. Ook komt het overgangsrecht aan de orde.

Dit boek is van belang voor eenieder die zich met de nieuwe wet zal gaan bezighouden, zoals advocaten, rechterlijke macht en mediators en wetenschappers.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.