Wet arbeidsmarkt in balans

Actuele wettekst titel 7.10 BW, gedelegeerde regelgeving en Wet arbeidsmarkt in balans

A.R. Houweling; M.J.M.T. Keulaerds

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Wet arbeidsmarkt in balans

paperback/ gebrocheerd: € 10.50

ISBN: 9789462906952, March 2020 UITVERKOCHT!

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

serienaam/reeks: Tekstuitgaven

beschrijving

De in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigde het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid ingrijpend. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die op 1 januari 2020 in werking treedt,
verandert het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid opnieuw wezenlijk. Ook de Wet transitievergoeding voert, met ingang van 1 april 2020, belangrijke veranderingen door.

Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zoals deze luidt na inwerkingtreding van de WAB en de Wet transitievergoeding. Voor het gebruiksgemak zijn gewijzigde wetteksten
grijs gemarkeerd en gewijzigde artikel(led)en vetgedrukt. Daarnaast zijn alle artikel(led) en van een margewoord voorzien.

Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht en flexibele arbeid is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Deze uitgave bevat de actuele versies van alle op titel 7.10 BW gebaseerde gedelegeerde regelgeving.
Dit boek is een absolute must have voor eenieder die zich met arbeidsrecht bezighoudt.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.