Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker

Wat we van Engeland en Duitsland kunnen leren in het kader van modernisering strafvordering

A.H. Klip; C. Peristeridou; D.L.F. de Vocht

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker

paperback/ gebrocheerd: € 42.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462906938, September 2019
Formaat: 24.4 (h) x 17.3 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 255 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

beschrijving

Wat kunnen we van Engeland en Duitsland leren ten behoeve
van de modernisering van de strafvordering? Dat is de vraag
die in dit rechtsvergelijkend onderzoek wordt behandeld.
Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar drie aspecten: de
wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke
afdoening van strafbare feiten te komen (versnelling), de
aanpassing van het strafproces aan de digitalisering van de
samenleving en de vereenvoudiging van procedures.


De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op deskresearch
en praktijkstudie, waarbij de kennis uit geschreven bronnen
is aangevuld met inzichten uit de praktijk. Die focus op
waarnemen van de praktijk is enerzijds van belang omdat weten
regelgeving pas betekenis krijgen wanneer zij in de praktijk
worden gebracht en anderzijds omdat de praktijk er wat anders
uit kan zien, dan de wetgever heeft bedoeld.


Dit boek heeft een exploratief, inventariserend en beschrijvend
karakter. Het tracht op een verfrissende manier te kijken
naar wat het buitenland ons aanreikt en die gedachten om te
vormen tot wat toepasbaar is in een Nederlandse context.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.