Fundamentele rechten in Curaçao

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Fundamentele rechten in Curaçao

paperback/ gebrocheerd: € 44.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462906907, 251 blz., August 2019
Formaat: 24.5 (h) x 17.2 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 480 gram.

Uitgever: Boom juridisch

serienaam/reeks: SNAAR

redactie: A. D. Marchena-Slot; O.E. Kostrzewski; L.L.J. Rogier

beschrijving

Het belang van fundamentele rechten is evident en universeel erkend. Zonder fundamentele rechten is er geen democratische rechtsstaat en humaniteit. Dat geldt voor Curaçao niet minder dan voor andere landen. Curaçao maakt sinds jaar en dag deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft met veel andere landen en eilanden in het Caribisch gebied gemeen, dat het een samenleving is met een relatief kleinschalig karakter. Die kleinschaligheid heeft invloed op de mate waarin en de wijze waarop fundamentele rechten in de eigen rechtsorde kunnen worden verankerd en tot hun recht komen.
Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez (UoC) wordt al ruim 40 jaar onderwijs gegeven en onderzoek gedaan in de rechtsgeleerdheid, dat is toegespitst op de kleinschalige lokale context. Deze bundel is het resultaat van inspanningen van aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UoC verbonden (gast)hoogleraren en oud-collega’s, alsmede huidige wetenschappelijke stafleden van deze faculteit. Zij besteden in veertien (multidisciplinaire) bijdragen aandacht aan fundamentele rechten in de kleinschalige jurisdictie van Curaçao.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Dr. A.D. Marchena-Slot is hoofddocent strafrecht aan de University of Curaçao.

Mr. O.E. Kostrzewski is promovenda en docent aan de University of Curaçao.

Prof. Mr. L.J.J. Rogier is als bijzonder hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de University of Curaçao.
inhoudsopgave1 Tenuitvoerlegging van levenslang; 2 Mensenrechtenverdragen en hun werking in de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden; 3 De personele-eenheidsregel en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie; 4 De ernstig geschokte rechtsorde onder de loep: lopen we in of uit de pas met de maatstaven van het EHRM? Een korte verkenning; 5 Het fundamentele recht op toegang tot de rechter alsook het recht en overwegingen om daarvan af te zien, in het bijzonder op Curaçao; 6 De zorg voor psychisch kwetsbare gedetineerden is justitie een zorg; 7 De comparitie na antwoord volgens de Curaçaose procespraktijk: een afbreuk aan het recht op pleidooi?; 8 Een eerlijk proces in de kleinschalige rechtsstaat Curaçao; 9 Strafrechtelijke interventies bij jeugdigen, ingekaderd en toegepast; 10 Niemand zal in slavernij gehouden worden: mensenrechten,slavernij en Locke; 11 Het IVRK als levensloopbestendig mensenrechtenverdrag; 12 Het belang van het kind, ‘ook een zelfstandig mensenrecht in het migratierecht’; 13 Fundamentele rechten in het Curaçaose vreemdelingenrecht; 14 Het Straatsburgs perspectief op de doorwerking van het EVRM in vermogensrechtelijke geschillen tussen particulieren en de betekenis daarvan voor de kleinschalige rechtsstaat Curaçao
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.