Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Geconsolideerde wettekst

Dineke de Groot; Pauline Ernste

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

paperback/ gebrocheerd: € 44.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462906891, September 2019
Formaat: 21.0 (h) x 15.0 (b) x 2.8 (d) cm. Gewicht: 643 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

serienaam/reeks: Tekstuitgaven

beschrijving

Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze luidt na de inwerkingtreding van onderdelen van de in 2016 vastgestelde KEI‑wetgeving en de in 2019 vastgestelde Spoedwet KEI.

Er zijn twee versies van het Eerste Boek opgenomen: de versie die geldt in civiele procedures in feitelijke instanties en de verzoekschriftprocedure in cassatie, en de versie die geldt in de vorderingsprocedure in cassatie. Beide versies gaan vergezeld van de bijbehorende tekst van de Wet griffierechten burgerlijke zaken.

Verder is in deze bundel het ‘Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht’ opgenomen en de Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wetteksten die zijn gewijzigd ten opzichte van de tot 2016 geldende wetgeving zijn voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door inwerkingtreding van onderdelen van de KEI-wetten en de Spoedwet KEI zijn gewijzigd. Voor het gebruiksgemak is de wettekst van margewoorden voorzien. Aan de geconsolideerde teksten gaat een beknopte inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden thematisch de belangrijkste veranderingen aangestipt.

Met deze tekstuitgave kunt u gemakkelijk vertrouwd raken met de geldende wettelijke voorschriften voor uiteenlopende civiele procedures en met de regelgeving over digitaal procederen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.