Inleiding Nederlands sociaal recht

Guus Heerma van Voss; Barend Barentsen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Inleiding Nederlands sociaal recht

gebonden: € 61.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462906259, 364 blz., October 2019
Formaat: 24.8 (h) x 17.9 (b) x 2.6 (d) cm. Gewicht: 855 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

serienaam/reeks: Boom Juridische studieboeken

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

beschrijving

Dit boek behandelt op een toegankelijke manier de hoofdlijnen van het Nederlandse sociaal recht. Het begrip sociaal recht wordt gebruikt als overkoepelende benaming voor het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. De term heeft betrekking op alle aspecten van arbeid in ondergeschikt verband en daarmee samenhangende voorzieningen. Het boek bestaat uit drie delen.

Het eerste en grootste deel van het boek heeft betrekking op het individuele arbeidsrecht. Nadat de verschillende soorten arbeidsverhoudingen zijn behandeld, wordt in dit deel de nadruk gelegd op de arbeidsovereenkomst. Achtereenvolgens komen de toepasselijke rechtsbronnen, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de belangrijkste verplichtingen van werknemer en werkgever, de gevolgen van onderbreking van de arbeid, het arbeidsomstandighedenrecht en de wijzigingen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (het ontslagrecht) aanbod.

In het tweede deel wordt de aandacht gericht op het collectieve arbeidsrecht. Dit deel begint met de organisatie van de werkgevers­ en werknemersorganisaties en de wijze waarop deze een rol spelen in de vorming van het sociaal recht. Daarna worden de totstandkoming, de inhoud en de juridische werking van de collectieve arbeidsovereenkomst, het recht op collectieve actie (waaronder het stakingsrecht) en het medezeggenschapsrecht (met de ondernemingsraad) besproken.

Het derde deel behandelt ten slotte het socialezekerheidsrecht. In dit deel worden eerst de verschillende facetten van het stelsel van sociale zekerheid behandeld. Vervolgens wordt uitvoerig stilgestaan bij de regelingen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Daarna worden de overige sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen (zoals de bijstand) aan de orde gesteld.

Doelgroep
Primair geschreven voor rechtenstudenten in de bachelorfase van de academische studie, kan het boek ook van nut zijn voor anderen die willen kennismaken met het sociaal recht. Verwijzingen naar de vindplaatsen in de wet en de belangrijkste jurisprudentie en vakliteratuur, alsmede registers op wetgeving, rechtspraak en trefwoorden maken het boek bruikbaar als ingang tot verdere studie van het sociaal recht.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingDit boek behandelt op een toegankelijke manier de hoofdlijnen van het Nederlandse sociaal recht.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

Inleiding Nederlands sociaal recht

gebonden: € 61.50

Meer boekennieuws op Facebook.