Bestuursrecht 2 rechtsbescherming tegen de overheid

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Bestuursrecht 2 rechtsbescherming tegen de overheid

gebonden: € 49.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462906037, March 2019
Formaat: 24.9 (h) x 17.7 (b) x 3.3 (d) cm. Gewicht: 1020 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

serienaam/reeks: Boom Juridische studieboeken

redactie: A.T. Marseille; H.D. Tolsma

beschrijving

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, betreft het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid. Het behandelt de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedures van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter tegen besluiten van bestuursorganen. Daarnaast wordt ingegaan op de aanvullende rechtsbescherming die de burgerlijke rechter biedt en op klachtprocedures. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt. Tezamen vormen ze een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

In deze zesde druk van Bestuursrecht 2 zijn de ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en literatuur verwerkt tot 1 april 2016. De structuur is niet gewijzigd. Het betreft een toegankelijk studieboek waarin naast de hoofdlijnen van dit rechtsgebied ook aandacht is voor een verdieping van meer complexere leerstukken.

Bestuursrecht is een actueel studieboek. Hoewel het boek primair is gericht op universitaire studenten is het eveneens goed bruikbaar gebleken in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs. Bovendien is het voor de praktijk een uitstekend naslagwerk.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.