Boom Basics Privacyrecht

Vonne Laan

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Boom Basics Privacyrecht

paperback/ gebrocheerd: € 14.50

ISBN: 9789462905993, 299 blz., April 2019
Formaat: 15.0 (h) x 10.5 (b) x 1.9 (d) cm. Gewicht: 223 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

serienaam/reeks: Boom Basics

trefwoorden: boom basics privacyrecht recht

beschrijving

Privacyrecht wordt gebruikt als overkoepelende term voor regels die op enigerlei wijze raken aan de persoonlijke levenssfeer van individuen. De basis voor deze regels is neergelegd in internationale verdragen, EU-recht en de Nederlandse Grondwet.

Deze Boom Basics gaat hoofdzakelijk in op een specifiek onderdeel hiervan: de regels inzake persoonsgegevensbescherming zoals zij gelden binnen Nederland op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Wetten en verdragen die specifiek relevant zijn voor het ontstaat van de AVG en UAVG worden in deel 1 genoemd. Andere privacyregels blijven buiten beschouwing, zoals op het gebied van cookies, direct marketing en de privacyregels die gelden voor politie en justitie in de uitoefening van hun taken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van straffen. Ook privacyregels uit andere sectorspecifieke wetgeving – zoals wetgeving met betrekking tot het sociaal domein, de gezondheidszorg of het onderwijs – blijven hier buiten beschouwing.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.