Bestuursrecht 1 Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving

Herman Bröring; Kars de Graaf

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Bestuursrecht 1 Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefe ...

gebonden: € 59.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462905818, January 2019
Formaat: 24.9 (h) x 18.2 (b) x 4.4 (d) cm. Gewicht: 1410 gram.

Uitgever: Boom Juridische uitgevers

serienaam/reeks: Boom Juridische studieboeken

beschrijving

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (2019), behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Er is aandacht voor de verdeling van publiekrechtelijke bevoegdheden, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de formele en materiële normen voor de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden, de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur en het toezicht en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (2019), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het algemene bestuursrecht.

In deze zesde druk van Bestuursrecht 1 is de belangrijkste wijziging de actualisering van de tekst. Jurisprudentie, literatuur en andere wijzigingen tot oktober 2018 zijn verwerkt. Daarnaast is de meest in het oog springende wijziging dat het hoofdstuk over toezicht en handhaving in deze druk is aangevuld met het onderwerp gedogen, dat in de vijfde druk nog in een apart hoofdstuk werd behandeld.

Bestuursrecht is een actueel studieboek. Hoewel het boek primair is gericht op universitaire studenten is het eveneens goed bruikbaar gebleken in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs. Bovendien is het voor de praktijk een uitstekend naslagwerk.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.