Toegepaste luchtbehandelingstechniek

Tom Strik

paperback/ gebrocheerd: € 53.00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462710955, geïllustreerd, 296 blz., December 2016
Formaat: 24.1 (h) x 17.1 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 615 gram.

Uitgever: MK Publishing

beschrijving

In hoofdzaak behandelt dit boek de verandering die lucht ondergaat in luchtbehandelingsinstallaties. Van de apparaten die daarbij een rol spelen wordt de principiële werking uitgebreid behandeld terwijl de constructieve opbouw van de apparaten zelf veel minder aan bod komt.

Het boek onderscheidt zich door een veelvoud aan volledig uitgewerkte toepassingsvoorbeelden en opgaven. Dit maakt het boek uitermate geschikt voor zelfstudie. Om te kunnen oefenen zijn er vanaf de website Luchtbehandelingstechniek.nl Mollier- en log p-h-diagrammen in A4-formaat te downloaden. Op de website staan ook nog extra opgaven waarbij slechts de uitkomsten worden gegeven.

Dit boek behandelt geen onderwerpen zoals kanaalberekening, roosterselectie en de exacte werking van specifieke componenten zoals luchtfilters en ventilatoren. Hiervoor wordt verwezen naar literatuur over dit onderwerp en/of documentatie van fabrikanten.

Foto's en illustraties van bijvoorbeeld luchtbehandelingskasten en onderdelen daarvan zijn ook niet opgenomen in het boek. Er wordt van uitgegaan dat iedere student vrijwel direct toegang heeft tot het internet. Als het van toepassing is wordt dan ook verwezen naar het internet waar meer dan voldoende duidelijke illustraties te vinden zijn.

Bij de opzet van dit boek is ervan uitgegaan dat de student op het gebied van wis- en natuurkunde een basiskennis heeft op het niveau zoals gegeven in de eerste jaren van een technische mbo-niveau 4 opleiding. Daar waar nodig verondersteld worden sommige natuurkundige begrippen nog eens grondig behandeld. Dit boek is daarmee geschikt als lesmateriaal voor de laatste jaren van de opleiding mbo werktuigkundige installatietechniek en een direct vervolg daarop(mbo-plus). Sommige onderdelen gaan wellicht te diep, dit is ter beoordeling door desbetreffende docent. Uiteraard is de lesstof ook geschikt voor hogere technische opleidingen die het boek dan als aanvulling en ondersteuning kunnen gebruiken naast de andere lesstof.

De gebruikte symbolen voor de grootheden zijn dezelfde als die in ISSO-publicaties toegepast worden. De symbolen voor appendages en dergelijke die worden gebruikt in tekeningen en schema's wijken in sommige gevallen enigszins af van de standaard symbolen. Voor de meest toegepaste grootheden en symbolen zijn lijsten als bijlagen toegevoegd.

Samengevat komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Mollier diagram: verwarmen, koelen, mengen en bevochtigen;
- Het berekenen van de benodigde hoeveelheden lucht uit ventilatie-eisen, koellast, warmteverlies en verontreinigingen in de ruimtelucht;
- Warmteterugwinning: kruisstroomwisselaar, twee-elementensysteem en warmtewiel;
- Koeltechniek: werking van koelmachine en warmtepomp, uitvoeringen en toepassingen;
- Het berekenen van het benodigde vermogen voor luchtbehandelingskasten, koelmachines, warmtepompen, koeltorens en luchtbevochtigers.

Inhoud

1. Het Mollier-diagram
2. Toepassingen van het Mollier-diagram
3. Het bepalen van luchthoeveelheden
4. Warmteterugwinning
5. Koelmachine en warmtepomp in de luchtbehandelingstechniek
6. Uitvoeringsvormen koelmachine en warmtepomp
7. De compacte luchtbehandelingskast
8. Adiabatische koeling
9. Uitwerkingen oefenopgaven

Bijlagen

- Tabel met meest gebruikte formules
- Tabel met meest gebruikte grootheden
- Tabel met meest gebruikte symbolen
- Trefwoordenregister

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: