De kracht van wetenschap

Een geschiedenis van het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven

Liesbet Nys

 
 
paperback/ gebrocheerd: € 29.50: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462701663, 290 blz., December 2018
Formaat: 24.1 (h) x 16.1 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 473 gram.

Uitgever: Universitaire Pers Leuven

beschrijving

In 2016 vierde de Dienst Onderzoekscoördinatie van de Leuvense universiteit zijn dertigste verjaardag. De geschiedenis van deze door de gereputeerde geneticus Herman Vanden Berghe opgerichte dienst, die de voorbije decennia een sterke expansie beleefde, fungeert in dit boek als kapstok voor een ruimer verhaal over het onderzoeksbeleid aan de Leuvense universiteit. Daarbij gaat het in de eerste plaats over het streven naar excellentie, over de stimulansen voor interdisciplinair onderzoek en internationalisering, over de opkomst van de bibliometrie, over de uitbouw van een open access-beleid, over de groeiende aandacht voor wetenschappelijke integriteit, over verdeelsleutels en supercomputers, rankings en publicatiedruk, peer review en tenure track. Dit alles wordt besproken tegen de achtergrond van het Vlaamse, Belgische en Europese wetenschapsbeleid en met oog voor de internationale ontwikkelingen op het vlak van onderzoek en onderzoeksmanagement.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Liesbet Nys is postdoctoraal medewerker aan de Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven.inhoudsopgaveVoorwoord
Afkortingen

1 Inleiding. Dertig jaar DOC
2 Excellentie. Streven naar uitmuntend onderzoek
3 Advies. De genese van de Onderzoeksraad
4 Coördinatie. De eerste jaren van de DOC
5 Protest. De betoging van onderzoekers
6 Groei. Een nieuw Vlaams wetenschapsbeleid
7 Kwaliteitszorg. De beoordeling van onderzoek en onderzoeksbeleid
8 Bibliometrie. Publicaties tellen en wegen
9 Interdisciplinariteit. Onderzoek over de grenzen van de disciplines
10 Informatisering. De intrede van de ICT
11 Verzapping. De geboorte van de onderzoeksprofessoren
12 Associatie. Onderzoek in de geassocieerde en geïntegreerde hogescholen
13 Europa. Onderzoek in het Avondland
14 Sleutels. De ‘keyology’ van het Vlaamse onderzoeksbeleid
15 Impact. De valorisatie van het onderzoek
16 Erkenning. De plaats van de humane wetenschappen
17 Decentralisatie. Een nieuwe rol voor de groepen
18 Evaluatie. Het onderzoeksmanagement onder de loep
19 Braindrain braingain. Komen en gaan van onderzoekers
20 Genderbalans. Evenwicht tussen mannen en vrouwen
21 Jonge onderzoekers. Investeren in nieuw talent
22 Toponderzoekers. De Champions League van de wetenschap
23 Internationalisering. De wereld als maatstaf
24 Apparatuur. Naar een moderne onderzoeksinfrastructuur
25 Open access. Publiceren via de Green Road
26 Wetenschappelijke integriteit. Fair play in het onderzoek
27 Expansie. Uitbreiding van de DOC
28 Competitie. De ratrace van het onderzoek
29 Transformaties. Tijd van hervormingen
30 Conclusie. Het beloofde land van wetenschap

Noten
Bibliografie
Illustratieverantwoording
Index
toelichtingIn 2016 vierde de Dienst Onderzoekscoördinatie van de Leuvense universiteit zijn dertigste verjaardag. De geschiedenis van deze door de gereputeerde geneticus Herman Vanden Berghe opgerichte dienst, die de voorbije decennia een sterke expansie beleefde, fungeert in dit boek als kapstok voor een ruimer verhaal over het onderzoeksbeleid aan de Leuvense universiteit. Daarbij gaat het in de eerste plaats over het streven naar excellentie, over de stimulansen voor interdisciplinair onderzoek en internationalisering, over de opkomst van de bibliometrie, over de uitbouw van een open access-beleid, over de groeiende aandacht voor wetenschappelijke integriteit, over verdeelsleutels en supercomputers, rankings en publicatiedruk, peer review en tenure track. Dit alles wordt besproken tegen de achtergrond van het Vlaamse, Belgische en Europese wetenschapsbeleid en met oog voor de internationale ontwikkelingen op het vlak van onderzoek en onderzoeksmanagement.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: