François Adriaan (1853-1912) Molijn

Nunspeet op de drempel van de moderne tijd

Ben van Wendel de Joode

gebonden: € 22.50: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462621039, geïllustreerd, 304 blz., November 2016
Formaat: 24.7 (h) x 17.6 (b) x 2.8 (d) cm. Gewicht: 904 gram.

Uitgever: Waanders Uitgevers

redactie: Loes Visch

beschrijving

François Adriaan (Frans) Molijn is één van de industriëlen in Nederland die aan het eind van de negentiende eeuw oog heeft voor wat vaak wordt aangeduid als 'de sociale kwestie'.

Door middel van de oprichting in 1895 van de N.V. Maatschappij 'De Veluwe' in Nunspeet, Molijn is dan 42 jaar, probeert hij zijn idealen te realiseren. Dit gaat gepaard met vallen en opstaan zoals de geschiedenis van de Veluvine-verffabriek, de naam waaronder de N.V. Maatschappij 'De Veluwe' in de loop der jaren bekend wordt, laat zien. Erg veel tijd krijgt Molijn niet; hij overlijdt al in 1912, slechts 59 jaren oud.

Er is een aantal redenen om nog in onze tijd aandacht te schenken aan het leven en werk van Frans Molijn. De belangrijkste reden is wel dat Molijn een voorbeeld is van mensen uit de gegoede burgerij met een nieuwe, geseculariseerde levensovertuiging. Hun visie is dat men, nu de wereld in het moderniseringsproces van het industriële tijdperk is gekomen, gebruik moet maken van de vele nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan. De wereld kan verbeterd worden, niet alleen voor een beperkte groep, maar juist voor zoveel mogelijk mensen. Men duidt dit wel als sociaal-liberalisme of radicalisme, zoals dat in Nederland vooral door de econoom en politicus mr. M.W.F. Treub, werd bepleit.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: