Vrijheid verzekerd?

Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen

D.B. Holthinrichs

paperback/ gebrocheerd: € 79.50: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462511934, 400 blz., November 2018
Formaat: 24.2 (h) x 15.8 (b) x 2.5 (d) cm. Gewicht: 717 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

serienaam/reeks: ACIS-serie

beschrijving

In dit proefschrift gaat de auteur in op de achtergrond en strekking van het recht van vrije advocaatkeuze, dat in de Nederlandse wet is opgenomen in artikel 4:67 lid 1 onder a Wft. Dit recht is gebaseerd op Europese Richtlijn 87/344/ EEG. Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de EU inzake het arrest van verzekerde Sneller tegen DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij een ruime uitleg gegeven aan het recht van verzekerden om onder een rechtsbijstandverzekering hun rechtshulpverlener te kiezen wanneer sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. De auteur gaat in op de achtergrond van het recht van vrije advocaatkeuze en de plaats die het inneemt in een pakket aan maatregelen dat de Europese regelgever heeft geïntroduceerd om belangenconflicten tussen verzekeraars en verzekerden te voorkomen en bestrijden. Tevens beschrijft hij de huidige status quo die in Nederland is ontstaan sinds het baanbrekende arrest van het Hof van Justitie van de EU van 2013. Dit proefschrift verschaft daarmee inzicht in de achtergrond van het recht van vrije advocaatkeuze maar biedt tevens aanknopingspunten ten behoeve van het vinden van een nieuwe balans tussen een betaalbare rechtsbijstandverzekering en een redelijke mate van keuzevrijheid bij het kiezen van een rechtshulpverlener.

Inkijkexemplaar:

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: