Ontslagrecht

J. van Drongelen; W.J.P.M. Fase; S.F.H. Jellinghaus

paperback/ gebrocheerd: € 46.00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462511842, 512 blz., September 2018
Formaat: 24.2 (h) x 15.6 (b) x 3.2 (d) cm. Gewicht: 906 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

serienaam/reeks: Serie Individueel Arbeidsrecht

beschrijving

Dit boek is het derde deel van een drieluik waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. Het is daarmee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur.
In ‘Individueel arbeidsrecht Deel 3’ komt het ontslagrecht aan de orde. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd. Deze wet en de daarop berustende nadere voorschriften worden in dit boek uitgebreid behandeld en waar nodig van commentaar voorzien. Aan bod komen allereerst de beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst) en van rechtswege. Vervolgens worden de ontslaggronden, de beëindiging door opzegging al dan niet met toestemming van het UWV of de cao-ontslagcommissie, de beëindiging door onverwijlde opzegging wegens dringende reden (het ontslag op staande voet) en de opzeg-/beëindigingsverboden behandeld. Daarna komen de ontbinding door de kantonrechter, het herstel van de arbeidsovereenkomst en de vergoedingen in samenhang met het ontslag aan de orde. Het ontslagrecht wordt afgesloten door procedurele aspecten (verzoekschrift, hoger beroep en cassatie). Als laatste wordt het getuigschrift behandeld. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat de uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk.

Inkijkexemplaar:

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: