Het minimumloon gebundeld

paperback/ gebrocheerd: € 28.50: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462511637, 130 blz., February 2018
Formaat: 24.6 (h) x 15.9 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 303 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

serienaam/reeks: Arbeid&Recht Thema's

redactie: J. van Drongelen; A. van Drongelen

beschrijving

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) die in 1968 tot stand is gekomen had als uitgangspunt dat een werknemer een loon moest worden verzekerd dat, gezien de algehele welvaartssituatie, als een aanvaardbare tegenprestatie voor de verrichte arbeid kan worden beschouwd. De handhaving van deze wet was zuiver civielrechtelijk. In 2007 is de bestuursrechtelijke handhaving ingevoerd waarbij de betekenis van de Wml is aangepast. Centraal staat nu oneerlijke concurrentie als gevolg van het openstellen van de grenzen voor de zogenoemde MOE-landers. De bestuursrechtelijke handhaving heeft geleid tot allerlei handhavingsproblemen bij de Arbeidsinspectie/Inspectie SZW. De handhavingsproblemen zijn telkens opgelost met aanpassing van de wetgeving. Over deze aanpassingen is een aantal kritische artikelen verschenen in ArbeidsRecht, Sociale Zaken Actueel, Over de Grens en PS Documenta die in dit deeltje van Thema Arbeid & Recht zijn opgenomen. Deze kritische artikelen zijn aangevuld met een aantal artikelen, die óf van belang zijn voor begrip van een aantal in de wet gebezigde termen óf de toepasselijkheid van de wet. Het geheel is voorzien van een inleidend hoofdstuk over de geschiedenis van het (wettelijk) minimumloon.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: