Geschiedenis van Nederland

Het verhaal van prehistorie tot heden

Anne Doedens; Liek Mulder; Yolande Kortlever

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Geschiedenis van Nederland

gebonden: € 29.99: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789462495074, geïllustreerd, 320 blz., October 2020
Formaat: 24.6 (h) x 17.8 (b) x 2.1 (d) cm. Gewicht: 806 gram.

Uitgever: Amsterdam University Press

beschrijving

In de eenentwintigste eeuw is de belangstelling voor ons nationale verleden nog steeds groeiend. Deze Geschiedenis van Nederland geeft niet alleen een voortre­ffelijk inzicht in de ontwikkeling van ons land met zijn boeiende historie, ook de internationale context komt ruimschoots aan bod. Van prehistorie tot nu, met in ieder hoofdstuk aandacht voor de invloed van veranderingen in het landschap op onze geschiedenis.

Het boek biedt voor hen die geïnteresseerd zijn in de Canon van Nederland samenhang en verdieping. Van Romeinen tot Erasmus, van Willem van Oranje en Johan de Witt tot Thorbecke en Drees, van Multatuli’s Indië tot Linggadjati. Door zijn relatieve beknoptheid en overzichtelijkheid is dit boek uitermate geschikt voor liefhebber en student. Voor ieder ook die zich bewust is van het belang van historische kennis.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveVooraf

1 De prehistorie van Nederland, 250.000 v.Chr.-12 v.Chr., 11
Onze voorgeschiedenis, 11
Het prehistorische landschap, 11
De steentijd, circa 250.000-2000 v.Chr., 13
De bronstijd, 2000-800 v.Chr., 20
De ijzertijd, 800-12 v.Chr., 22

2 De Romeinen in Nederland, 57 v.Chr.-circa 405 n.Chr., 29
Het landschap en zijn bewoners, 29
De Romeinse verovering, 30
De romanisering, 35
De economie, 38
De inheemse beschaving, 39
Het Germaanse gevaar, 42
De aftocht van de Romeinen, 43

3 De Frankische tijd, circa 400-circa 900, 45
De Merovingen, 45
De vroegmiddeleeuwse samenleving, 47
De Karolingen, 50 Opleving van de handel, 53 De Noormannen, , 56

4 De opkomst van vorstendommen, circa 900-1203, 59
De vorming van staatjes in de tiende eeuw, 59
De Kerk in de tiende en elfde eeuw, 61
De vorstendommen in de elfde en twaalfde eeuw, 64
De handel, 69
Kerk en cultuur in de elfde en twaalfde eeuw, 69
Het landschap van de achtste tot de dertiende eeuw, 735 Groeiende macht van de vorsten, 1203-1433, , 77 Rumoerige tijden in Holland en Zeeland, 77 Hertogen, bisschoppen, graven en hoofdelingen, 82
De samenleving in de dertiende en veertiende eeuw, 87
Economische groei en crisis, , 90 De grote rol van de Kerk, 92 Het culturele leven, 95
De strijd tegen het water, 100

6 Centralisatie onder Bourgondiërs en Habsburgers, 1433-1559, 103
De Bourgondische hertogen, 105
De Bourgondische machtsuitbreiding in de Nederlanden, 110
De vijftiende-eeuwse economie, 113
De Bourgondische cultuur, 118
De Nederlanden en de Habsburgers, 122

7 De Nederlandse Opstand, 1559-1609, 127
Het begin van de Nederlandse Opstand, 1559-1567, 127
Onderdrukking en verzet, 1567-1573, 133
Het Noorden op weg naar zelfstandigheid, 1573-1588, 138
De Republiek krijgt vorm, 1588-1609, 143
Groeiende welvaart, 146
Het landschap, 149

8 Een halve eeuw ‘Gouden Eeuw’, 1609-1650, 151
De Bestandstwisten, 151
De laatste periode van de Tachtigjarige Oorlog, 154
Kracht en zwakte van de economie, 160
Sociale en culturele verhoudingen in de Gouden Eeuw, 164
Het landschap, 172

9 De nabloei van de Republiek, 1650-1780, 175
Het eerste stadhouderloze tijdperk, 1650-1672, 175
Het rampjaar 1672, 179
Stadhouder-koning Willem III en de Spaanse Successieoorlog, 1672-1713/1714, 182
Binnenlandse ontwikkelingen, 1702-1780, 184
Sociaal en cultureel verval?, 185
De Nederlandse (radicale) Verlichting, 187
De Revolutie van het Woord en de genootschappen, 189
De economie, 190

10 Van Republiek naar Koninkrijk Strijd om vernieuwing, 1780-1848, 195
De verhouding met het buitenland, 1780-1795, 195
De patriottenbeweging, 196
Bataven en Fransen, 1795-1813, 201
Koninkrijk Holland en annexatie, 1806-1813, 203
Sociaal-economische ontwikkelingen en vernieuwingen, 203
Identiteitscrises, 1813-1848, 205
Sociale en economische kenmerken, 1813-1848, 209
Culturele ontwikkelingen, 1813-1848, 215
Nederland verandert, 217

11 Het hedendaagse Nederland wordt zichtbaar, 1848-1913, 219 De vestiging van de parlementaire democratie, 1849-1868, 219 Maatschappelijke strijd, 1868-1913, 223
Buitenlandse politiek: zelfvertrouwen en vredeswil, 228
De koloniale politiek, 229
Sociaaleconomische ontwikkelingen, 232
Culturele ontwikkelingen, 235
Het landschap, 237

12 Neutraliteit en crisis, 1913-1939, 239
Neutraal in een oorlogvoerend Europa, 1914-1918, 239
Binnenlandse ontwikkelingen, 243
De jaren twintig, 245
De economie, 248
De Stijl, 255

13 Oorlog, vrede en wederopbouw, 1939-1960, 259
Aangepaste neutraliteit, 259
De oorlogsjaren, 1940-1945, , , 260 De eerste naoorlogse jaren, , 269 De Nederlandse koloniën, 274 De jaren vijftig, 278

14 Het moderne Nederland, 1960-heden, 283 De Nederlandse maatschappij op de helling, , 283 De Nederlandse politiek in beweging, 287 Polarisatie in de maatschappij, , 292 Economische ups en downs, 296
De naoorlogse kunst, 301
Milieubewustzijn, 303
Buitenlandse politiek, 305

Literatuur, 309
Websites, 312
Register, 313
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.