Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht

N.S. Efthymiou

 
 
paperback/ gebrocheerd: € 24.95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462404984, January 2019
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 0.6 (d) cm. Gewicht: 159 gram.

Uitgever: Wolf legal publishers

beschrijving

Dit boek is een studie over een aspect van het constitutionele recht van de Verenigde Staten, en wel over de manier waarop in dit recht en in de Amerikaanse vakliteratuur over dit recht, wordt omgegaan met en gedacht over het verschijnsel delegatie. De eerste twee hoofdstukken van het boek gaan over de Amerikaanse staats- en regeringsvorm en over de non-delegatie doctrine, die in het Amerikaanse constitutionele recht is ontwikkeld. De hoofdstukken drie en vier behandelen jurisprudentie van het Amerikaanse Hooggerechtshof over delegatie en de non-delegatie doctrine. Hoofdstuk vijf gaat over opvattingen over delegatie en de non-delegatie doctrine in de Amerikaanse constitutioneel-rechtelijke literatuur. Hoofdstuk zes bevat een overzicht van centrale kenmerken van delegatie en de non-delegatie doctrine in het Amerikaanse constitutionele recht.

N.S. Efthymiou is universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)N.S. Efthymiou is universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.inhoudsopgaveVoorwoord iii

Inleiding 1
Hoofdstuk 1. Staatsvorm, regeringsvorm, terminologie 5
1.1 De Amerikaanse staats- en regeringsvorm 5
1.2 Het begrip ‘delegatie’ in het Nederlandse en Amerikaanse
constitutionele recht 6
Hoofdstuk 2. De non-delegatie doctrine in het Amerikaanse 11
constitutionele recht
2.1 De non-delegatie doctrine omschreven 11
2.2 Grondslagen voor de non-delegatie doctrine 13
Hoofdstuk 3. Delegatie, de non-delegatie doctrine en 17
het Hooggerechtshof I: delegatie van wetgevende bevoegdheid
3.1 Delegatie van wetgevende bevoegdheid door het Congres aan 19
federale ambten
3.1.1 De Wayman-standaard 19
3.1.2 Grimaud als verheldering, illustratie en voorbode 23
3.1.3 De Hampton-standaard 25
3.2 Inperking van delegatie van wetgevende bevoegdheid aan 30
federale ambten
3.3 Delegatie van wetgevende bevoegdheid door het Congres
aan particulieren 36
Hoofdstuk 4. Delegatie, de non-delegatie doctrine en 41
het Hooggerechtshof II: andere vormen van delegatie
4.1 Delegatie van uitvoerende en rechtsprekende bevoegdheid 41
4.1.1 Delegatie van uitvoerende bevoegdheid 42
4.1.2 Delegatie van rechtsprekende bevoegdheid 44
4.2 Subdelegatie 47
Hoofdstuk 5. Opvattingen over delegatie en over de non-delegatie doctrine 51
5.1 De status van de non-delegatie doctrine 51
5.2 Beoordeling van delegatie en van de non-delegatie doctrine 53
Hoofdstuk 6. Centrale kenmerken van delegatie en van de non-delegatie 59
doctrine in het Amerikaanse constitutionele recht
Literatuur 63
Jurisprudentie 67
Bijlage I. De artikelen I-III van de Amerikaanse grondwet 69
Bijlage II. Enkele amendementen op de Amerikaanse grondwet 79

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: