Wezenlijk Nederlands Belang

de toelating tot Nederland van ondernemers van buiten de EU

Tesseltje de Lange

 
 
paperback/ gebrocheerd: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462403031, 110 blz., April 2016
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 0.7 (d) cm. Gewicht: 212 gram.

Uitgever: Wolf Productions

beschrijving

Nederland wil een aantrekkelijk vestigingsland zijn voor hooggekwalificeerde kenniswerkers van buiten de EU. Het migratiebeleid biedt die kenniswerkers de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemers een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Toch maken jaarlijks maar een paar honderd buitenlandse ondernemers van die mogelijkheid gebruik en zijn de afwijzingspercentages hoog.

De Universiteit van Amsterdam onderzocht hoe de toelating voor arbeid als zelfstandig ondernemer naar Nederland is geregeld, hoe de aanvraag om toelating op grond van het gehanteerde puntenstelsel wordt beoordeeld, wat het resultaat was van die beoordeling en hoe dat resultaat valt te verklaren. Dat veel ondernemers niet in aanmerking komen voor toelating heeft meerdere oorzaken, zowel gelegen aan de kant van de ondernemers als aan de kant van de Nederlands overheid. Met betere informatievoorziening door de overheid, betere voorbereiding door de ondernemers, enkele aanpassingen aan het puntenstelsel en in de uitvoeringspraktijk, zouden meer buitenlandse ondernemers een kans krijgen om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Daarmee dienen zij een wezenlijk Nederlands belang.

Tesseltje de Lange is juriste en al meer dan twintig jaar expert op het gebied van het migratierecht, in het bijzonder arbeidsmigratie en de arbeidsmarktpositie van migranten. Zij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg en lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: