Grondwet en eerlijk proces

een onderzoek naar de eventuele meerwaarde van het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet

B.J.G. Leeuw

 
 
paperback/ gebrocheerd: € 27.95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462400030, 280 blz., July 2013
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 522 gram.

Uitgever: Wolf Legal Publishers

beschrijving

Het recht op een eerlijk proces is een grondbeginsel van het strafprocesrecht. Desondanks is dit fundamentele recht niet expliciet in nationale (grond)wetgeving opgenomen. Wel is het recht op een eerlijk proces opgenomen in diverse verdragen waarbij Nederland partij is. Het voornaamste voorbeeld is artikel 6 EVRM. Door middel van de doorwerking op grond van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet heeft artikel 6 EVRM veel invloed op het strafprocesrecht.

De vraag die in dit boek centraal staat is of het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet meerwaarde zou hebben. Teneinde deze vraag te beantwoorden wordt een analyse gemaakt van de bescherming van het recht op een eerlijk proces op nationaal en Europees niveau. Tevens wordt door middel van rechtsvergelijking de doorwerking van het EVRM in het Verenigd Koninkrijk besproken.

De eventuele meerwaarde van opname van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet wordt belicht vanuit het perspectief van de verwezenlijking van het recht op een eerlijk proces binnen de nationale strafprocedure, maar ook in het licht van het creëren van een betere wijze van doorwerking van artikel 6 EVRM binnen de Nederlandse strafrechtsorde.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: