Boerenbedrog?

spanningsvelden en domeingebonden regelovertreding onder varkenshouders

Fiore Geelhoed

 
 
paperback/ gebrocheerd: € 29.50: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462367609, May 2017
Formaat: 24.1 (h) x 17.2 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 285 gram.

Uitgever: Boom Criminologie

serienaam/reeks: Handhaving en gedrag

beschrijving

Is regelovertreding door bedrijven op het ene domein van regelgeving een voorspeller voor regelovertreding op andere domeinen? Een antwoord op deze vraag naar de domeingebondenheid van regelovertreding kan bijdragen aan een betere werking van toezicht en handhaving.

Tot op heden geeft onderzoek geen uitsluitsel over de domeingebondenheid van regelovertreding. Dit empirische onderzoek verkent deze kwestie onder een specifieke groep ondernemers, namelijk varkenshouders. Middels gesprekken met varkenshouders, toezichthouders en relevante partijen uit de secundaire varkenssector geeft deze studie antwoord op de onderzoeksvraag: 'Wat zorgt ervoor dat bedrijven regels binnen verschillende wetgevingsdomeinen naleven of overtreden?' Deze studie biedt daarmee een overzicht van de beweegredenen en motieven die varkenshouders hebben om al dan niet regels te overtreden.

Deze beweegredenen en motieven variëren van het hebben van gelegenheid tot regelovertreding en -naleving, tot de druk (vanuit de markt) waaraan varkenshouders blootstaan, meningen over regels en het gebruik van neutralisatietechnieken. Verder laat deze studie zien dat regelovertreding overwegend domeingebonden is en dat de bedrijven in dit onderzoek allerhande tussenposities innemen tussen het zijn van grootschalige overtreder en complete regelnalever. Bij de domeingebondenheid van regelovertreding spelen in het bijzonder persoonlijke normen en het gebruik van neutralisatietechnieken een rol.

Dit boek is bestemd voor toezichthouders, handhavers en onderzoekers die zich bezighouden met organisatiecriminaliteit en witteboordencriminaliteit. Deze studie sluit af met diverse aanbevelingen voor de toezichts- en handhavingspraktijk en biedt daarmee handvatten om regelovertreding tegen te gaan.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: