Privacyrecht en slachtoffers

een studie naar de grondslagen en juridische kaders van privacy van slachtoffers

J.B.J. van der Leij

paperback/ gebrocheerd: € 45.50: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462366510, March 2016
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 349 gram.

Uitgever: Boom Lemma uitgevers

beschrijving

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is de aandacht voor slachtoffers
sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot verbetering van de rechtspositie
van het slachtoffer binnen het strafproces. Deze verbetering heeft vanuit
het perspectief van bescherming van de privacy echter ook een keerzijde.
Het slachtoffer is binnen het strafproces meer in de 'spotlights' komen te
staan, waarmee het geconfronteerd kan worden met situaties binnen en
buiten het strafproces die inbreuk maken op de privacy, bijvoorbeeld door
de onthulling van diens identiteit en het gebruik van persoonsgegevens.
Centraal in deze studie is de vraag wat de juridische kaders zijn met
betrekking tot de bescherming van de privacy en de identiteit binnen
het strafproces en betreffende het gebruik van persoonsgegevens van
slachtoffers en hun naasten in en rondom het strafproces. Daarmee wordt
de positie die een slachtoffer in het strafproces heeft en de bescherming
van de privacy waar de burger aanspraak op kan maken tot elkaar gebracht.
Dat is niet steeds een vanzelfsprekendheid gebleken. De directe koppeling
tussen (de rechtspositie van) het slachtoffer van strafbare feiten en de
privacybescherming blijkt in regelgeving niet altijd gemakkelijk gemaakt te
zijn of voor de hand te liggen.
Ter beantwoording van de centrale vraag wordt in dit boek ingegaan
op de betekenis en de grondslagen van het begrip privacy, de Europese
normering van het recht op privacy en de juridische kaders met betrekking
tot de bescherming van de privacy van slachtoffers in Nederland, België en
Engeland en Wales. De uitkomsten van deze studie kunnen een input leveren
voor verdere discussies over de bescherming van de privacy van slachtoffers.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: