Interventies in het onderwijs: leerproblemen

paperback/ gebrocheerd: € 29.95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462365469, 192 blz., April 2016
Formaat: 23.9 (h) x 17.0 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 380 gram.

Uitgever: Boom

redactie: Patrick Snellings; Maaike Zeguers

beschrijving

Schools leren bij kinderen kan problematisch verlopen door verschillende oorzaken, zoals dyslexie, dyscalculie, cognitieve beperkingen of juist hoogbegaafdheid. Leerproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door een non-verbale leerstoornis of door tekorten in de executieve functies, zoals vaak het geval is bij ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen. In alle gevallen is een gedegen sterkte-zwakteanalyse van de mogelijkheden van een kind van groot belang, met aandacht voor alle betrokkenen. Een doeltreffende interventie kan alleen gedaan worden als de precieze aard van de beperkingen en mogelijkheden van leerlingen zijn opgespoord met passende diagnostische middelen.

Hoe denken vooraanstaande Nederlandse experts over interventies bij leerproblemen in het Nederlandse onderwijs? In dit boek worden adviezen, programma's, begeleiding en andere methodieken besproken die zich richten op leerproblemen in het basis- en middelbaar onderwijs. Hierbij wordt aangesloten bij de handelingsgerichte werkwijze en passend onderwijs.
Het boek behandelt de theoretische achtergrond van de verschillende interventies, de diagnostiek en het gebruikte instrumentarium, en de effectiviteit op basis van onderzoeksresultaten uit de onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek. Alle leerproblemen worden geïllustreerd aan de hand van casussen die typische kenmerken van de specifieke problematiek vertonen.

Interventies in het onderwijs: leerproblemen is bedoeld voor hbo- , wo- en postacademische studenten ontwikkelings-, school- en onderwijspsychologie, (ortho)pedagogiek en onderwijskunde en studenten van de pabo en lerarenopleidingen.

Deze tweede, herziene druk is afgestemd op de huidige stand van zaken binnen wetenschap en praktijk én er is een hoofdstuk toegevoegd over problemen in de executieve functies.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: