Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

van signalering tot besluit

Linda Douma`; Medi Hoes

 
 
paperback/ gebrocheerd: € 40.95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462365360, 292 blz., April 2016
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 560 gram.

Uitgever: Boom

beschrijving

Deze uitgave is bedoeld voor beroepskrachten en studenten die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat beroepskrachten dit tijdig kunnen signaleren en er adequaat op kunnen reageren. De vele casussen in het boek maken de theorie inzichtelijk. In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

* Wat verstaan we onder kindermishandeling en huiselijk geweld? Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen ervan?
* Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe ga je daarmee om?
* Welke beroepshouding is nodig om deze signalen te herkennen en hoe ga je het gesprek aan met het slachtoffer en de dader?
* Welke stappen kan of moet je nemen? De Verplichte Meldcode komt hierbij ruim aan bod.
* Loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld.
* Hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland.

In deze tweede druk zijn de meest recente cijfers en inzichten rondom (de aanpak van) kindermishandeling, huiselijk geweld, loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld opgenomen. Daarnaast zijn de veranderingen in de aanpak en hulpverlening als gevolg van de hervormingen in de (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning verwerkt. De sectie over seksueel misbruik is verder uitgebreid.

Ook zijn nieuwe werkcasussen opgenomen. Op www.handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl, de website bij dit boek, zijn meer werkcasussen te vinden en extra materiaal.

Inkijkexemplaar:

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: